ด่วน สมุทรปราการ ยกระดับสกัดไวรัส ปิดร้านสะดวกซื้อ 5ทุ่มถึงตี 5 

31 มี.ค. 2563 เวลา 14:48 น.1.8k

 

วันที่ 31 มีนาคม 63 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในคําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ออกคําสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1.     ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่ม มาตรการ ช่วงเวลาเปิดโดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

2.    ตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและ ผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ

3.    ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

4.    ให้วัดทุกวัด ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30  เมษายน พ.ศ.2563 

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

ด่วน สมุทรปราการ ยกระดับสกัดไวรัส ปิดร้านสะดวกซื้อ 5ทุ่มถึงตี 5 

แท็กที่เกี่ยวข้อง