อว.เล็งของบ 10 ล้าน พัฒนาต่อหลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill

11 ก.พ. 2564 เวลา 8:40 น.656

อว. เตรียมเสนองบกว่า 10 ล้าน สานต่อหลักสูตร Reskill Upskill และ Newskill หลังปี 63 ประสบความสำเร็จ คนแห่สมัครล้น 3 กลุ่มทักษะยอดฮิต เกษตรอัจฉริยะ-การท่องเที่ยวอัจฉริยะ-การดูแลผู้สูงวัย ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เผย พร้อมลุยขยายการรับรู้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ในวงกว้าง หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยคนตกงานจากโควิด-19

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. เตรียมเสนองบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ใน “โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ต่อเนื่อง หลังจากที่ประสบความสำเร็จไปในปีที่ผ่านมา โดยพบว่ามีผู้สมัครเรียนหลักสูตรในการพัฒนาทักษะจำนวน 42 หลักสูตร ใน 8 กลุ่มทักษะอาชีพ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดถึง 33%

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19 โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการขยายโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 พร้อมกลับสู่ตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม่ สร้างทักษะให้กับกลุ่มว่างงาน/ แรงงานคืนถิ่น/ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มทักษะชั้นสูงและการทำงานสมัยใหม่ให้กับกำลังคนในภาค SMEs และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อว.เล็งของบ 10 ล้าน พัฒนาต่อหลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill

เป้าหมายของโครงการฯ ไม่เพียงแต่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้น ยังรวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองครอบคลุมทั้งนักศึกษา พนักงานประจำ ผู้ที่กลับภูมิลำเนาหรือแรงงานคืนถิ่น ตามแนวคิดการมุ่งพัฒนาวิชาชีพตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มทักษะอาชีพที่ได้รับความนิยม 3 อันดับต้น จาก 8 กลุ่มทักษะอาชีพ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่งฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ และมุ่งพัฒนาสินทรัพย์ทางทรัพยากรของประเทศ ยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ (สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง) และเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อเป็นทางรอดให้แก่ประเทศ ด้วยการเรียนรู้ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำเหมาะสมในการทำการเกษตร

อว.เล็งของบ 10 ล้าน พัฒนาต่อหลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill

2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการณ์โควิด-19 และมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ จึงต้องสร้างและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าไอเดียสื่อน้ำดี

ซีพีเอฟเสริมมาตรการรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

foodpanda เพิ่มทุนกว่า 115 ล้านช่วยเอสเอ็มอี

กคช. "ลดค่างวด - ปรับโครงสร้างหนี้" ช่วยคนไทยมีบ้าน

4 บทเรียนปีโควิด รู้ค่าคน ส่งเสริมประสิทธิภาพงาน

3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver Industry) ทักษะนี้ถือเป็นกลุ่มทักษะที่เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันและในอนาคตที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุจะกลายเป็นตลาดแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อว.เล็งของบ 10 ล้าน พัฒนาต่อหลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill

ตัวอย่างหลักสูตรในทักษะที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หลักสูตรการบังคับและควบคุมการบิน โดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์ หลักสูตรการฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบสมาร์ทเพื่อความยั่งยืน และหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง