เริ่มแล้ว ระเบิดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่ 'ยาวสุดในไทย' 5.2 กม.

18 มิ.ย. 2564 เวลา 3:52 น. 4.9k

RT เริ่มระเบิดทะลุ อุโมงค์ 'รถไฟทางคู่' ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กม. ช่วง มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3 รวมความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง 80.13%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้าดำเนินงานก่อสร้างในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

โดยส่วนการสร้างอุโมงค์รถไฟมาบกะเบา ระยะทาง 5.2 กม. ขณะนี้ดำเนินงานเจาะทะลุ (Breakthrough) บริเวณสถานีรถไฟมาบกะเบาให้เชื่อมถึงกันทั้งสองด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทาง 5.2 กม. และจะดำเนินงานคอนกรีตโครงสร้างอุโมงค์รถไฟ ทั้งภายในและรอบนอกอุโมงค์ในลำดับต่อไป    

โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในเส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยมีความยาวระยะทางรวม 134 กิโลเมตร ในส่วนสัญญาที่ 3 ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้าไอทีดี-อาร์ที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท     อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 

เริ่มแล้ว ระเบิดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่ 'ยาวสุดในไทย' 5.2 กม.

ซึ่งเป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทั้งหมด 3 อุโมงค์ ได้แก่ 1.อุโมงค์มาบกะเบา 5.20 กิโลเมตร (อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว) 2.อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร (อุโมงค์เดี่ยวทางคู่)  3.อุโมงค์คลองขนานจิตร 1.17 กิโลเมตร (อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว) ระยะทางอุโมงค์รวม 13 กิโลเมตร บนพื้นที่ จ.สระบุรี ถึง จ.นครราชสีมา

“สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดำเนินการด้านโครงสร้างงานคอนกรีตอุโมงค์รถไฟ แม้จะมีผลกระทบโควิด-19 บ้าง แต่บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  ปัจจุบันบริษัททยอยรับรู้รายได้ในส่วนของ RT จากโครงการนี้อยู่ที่ 2,294 ล้านบาท คิดเป็นการทยอยรับรู้รายได้แล้ว 88 % โดยบริษัทจะเร่งงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 ตามที่สัญญากำหนดไว้”

เริ่มแล้ว ระเบิดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่ 'ยาวสุดในไทย' 5.2 กม.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง