19 มิถุนายน 2021

ปชป.ยัน มาตรการลดค่าจดจำนองบ้าน 0.01% แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

27 Jan 2021 11:45 น.
อ่าน 285 ครั้ง

ปชป.ยัน มาตรการลดค่าจดจำนองบ้าน 0.01% แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

"อภิชัย" ส.ส.ปชป. แนะ รัฐทบทวนมติลดค่าจดจำนองอสังหา 0.01% จากราคาไม่เกิน 3 ล้าน เป็นไม่กำหนดเพดานราคา เชื่อ ช่วยโละคอนโดตกค้างกว่า 4 แสนยูนิต ประคองจ้างงาน กันเกิดเอ็นพีแอล  เผย ไม่เร่งช่วย ธุรกิจอสังหา  แย่แน่


27 มกราคม 2564 นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01 % ว่า  เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเพราะความจริงหากต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรลดหย่อนค่าจดจำนอง ให้กับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดแบบไม่กำหนดเพดานราคา

 

เนื่องจากในความเป็นจริง คนที่มีกำลังซื้อในขณะนี้ คือ ผู้ที่มีฐานะแต่รัฐไม่สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ใช้เงิน โดยในขณะนี้มีห้องชุดราคาประมาณ 4-5 ล้านบาท มากกว่า 4 แสนยูนิตที่ตกค้างอยู่ขายไม่ออกซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการรัฐเลย เพราะรัฐกำหนดเพดานราคาที่ต่ำเกินไป เนื่องจากในขณะนี้ราคาห้องชุดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4 ล้านบาทขึ้นเพราะต้นทุนจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น

 

นายอภิชัย กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาหลายปีติดต่อกัน หากไม่เร่งแก้ไขเยียวยาจะทำให้เกิดปัญหาคนตกงานและเอ็นพีแอลตามมาจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนมาตรการลดค่าจดจำนอง 0.01% ให้ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดแบบไม่กำหนดเพดานราคา จะเป็นประโยชน์ทั้งการพยุงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพยุงเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ด้วยทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. เมื่อวานนี้ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติม ในรูปแบบมาตรการด้านภาษีหรือ "แพ็คเกจภาษี" เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ ดังนี้

 

1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 กับกรมสรรพากรออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเดิมกำหนดสิ้นสุดยื่นวันสุดท้าย 31 มี.ค. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2564

 

2. การลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 64 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ

 

3.ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์  สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยจะลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ 0.01%

 

4. ค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก กรณีซื้อบ้านหลังละ 3 ล้านบาท เดิมจะต้องเสียค่าโอนและจดจำนองสูงถึง 60,000 บาท จะลดเหลือ 300 บาทเท่านั้น

 


การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังลดเหลือ 10%    

 

1. ที่ดินประกอบการเกษตร กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

 

2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

 

กรณีบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท

 

- กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน สำหรับบ้านหลังอื่น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

 

3. ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงกรณีที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม

 

มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท เดิมเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท

 

การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ ช่วยลดภาระรายจ่ายผู้ซื้อบ้าน จากอัตราที่กำหนดดังนี้

- ลดค่าธรรมเนียมการโอน อัตราปกติ  2.00% เหลือ   0.01%

 

- ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง อัตราปกติ 1.00 %  เหลือ 0.01%  

 

- กรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

 

- การลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากปกติต้องจ่าย 1% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

 

รวมแล้วจากที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท ในอัตรา 3% เป็นเงิน 90,000 บาท  ก็จะจ่ายในอัตราเพียง 0.02% เป็นเงินเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน ครม.ไฟเขียว “ลดภาษีที่ดิน – ค่าธรรมเนียมโอน –ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา”

ลด"ภาษีที่ดิน90% - ค่าธรรมเนียมโอน" รอบปี 2564 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กที่นี่

วิธีคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

"ลดภาษีที่ดิน" ครม.สั่งเยียวยาอปท.สูญรายได้ 4 หมื่นล้าน

คลัง ชงครม. คลอดแพ็คเกจภาษี เยียวยารอบ 2

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend