ม็อบรุมเร้า ‘บิ๊กตู่’ จี้ลาออก-แก้รธน.

25 มิ.ย. 2564 เวลา 6:45 น.739

ม็อบรุมเร้า ‘บิ๊กตู่’ จี้ลาออก-แก้รธน. : รายงาน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,691 หน้า 12 วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2564

เปิดข้อเรียกร้องสารพัดม็อบรุมเร้า “บิ๊กตู่” ทั้งเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 

24 มิถุนายน 2475 เป็นวันครบรอบ 89 ปีที่ “คณะราษฎร” ได้ก่อการอภิวัฒน์สยามพ.ศ. 2475 ขึ้นเพื่อยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้น

จากวันนั้นมาถึง 24 มิถุนายน 2564 ยุคที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา เปลี่ยนผ่านมาจากยุค “รัฐบาล คสช.” ที่นั่งเป็นนายกฯ สมัยแรก

การเข้าสู่ตำแหน่งบริหารบ้านเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ นับแต่รัฐประหารยึดอำนาจมา จวบถึงวันนี้ก็ร่วม 7 ปี เข้าไปแล้ว  

ม็อบกลุ่มต่าง ๆ ก็ได้ถือโอกาส“วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง” 24 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่กลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆ นัดแสดงพลัง รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ทั้งเรียกร้องให้ลาออก และ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย

เริ่มจากม็อบผู้ใหญ่ กลุ่ม “คนไทยไม่ทน-สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย” นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ได้รวมตัวกันบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศก่อนเคลื่อนขบวนโดยมีเป้าหมายบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล 

โดยคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 4 ข้อคือ  

1. ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ในทันที เพื่อให้รัฐสภาเลือกบุคคลอื่นที่มีความสามารถมากกว่ามาบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้โดยเร็วที่สุดตามครรลองประชาธิปไตย 

2. นายกฯ คนใหม่ จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผูกขาดและล้มเหลวในทันที ยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศตามความสมัครใจของประชาชน ฟื้นฟูชาติบ้านเมืองจากวิกฤติด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

3. ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยฉบับใหม่โดยประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด ให้เสร็จก่อนหมดวาระเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคม

4. ให้มีการตั้งกรรมาธิการพิเศษในรัฐสภาเพื่อปรับปรุงสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพและตำรวจอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงข้อเสนอการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ม็อบรุมเร้า ‘บิ๊กตู่’ จี้ลาออก-แก้รธน.

 

“นิติธร”จี้บิ๊กตู่ลาออก

ขณะที่ “กลุ่มประชาชนคนไทย” นำโดย นายนิติธร ลํ้าเหลือ ก็ได้นัดกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกัน เพื่อจะเคลื่อนไปชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก เพราะมองว่ารัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาของประเทศ ทั้งการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดในขณะนี้

นายนิติธร มองว่า สถานการณ์วันนี้ทุกฝ่ายต้องพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าประเทศอย่างไร เพราะเชื่อว่าคนส่วนมากขณะนี้มีความอึดอัด ดังนั้นทางกลุ่มจึงเสียสละออกมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนผ่านบ้านเมือง และหากเห็นว่าฝ่ายการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ ก็ควรต้องใช้นายกรัฐมนตรีคนนอก 

 

สกัดสืบทอดอำนาจ

ด้านความเคลื่อนไหวของม็อบ“กลุ่มราษฎร” นำโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นายจตุภัทร์บุญภัทรรักษา หรือไผ่-ดาวดิน นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้งและตัวแทนผู้ชุมนุม ได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภา เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อตัวแทนฝ่ายค้านและตัวแทนรัฐบาลโดยมีข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 

1. รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชน การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้น จะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด

2. รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะ บทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น อำนาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆ จะต้องถูกยกเลิก

3. การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้น จะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวด ทุกมาตรา ไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไป มิใช่ของส่วนตัวที่สงวน ให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง การแก้ไข ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มาก หากรัฐธรรมนูญฉบับใดมิได้ยึดโยงอยู่กับราษฎร และมิได้เคารพหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎร ถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญ

 

ลุยล่าชื่อยื่นแก้รธน.

ส่วนกลุ่ม กลุ่ม “re-solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” ได้มาตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมรายชื่อ ประชาชนเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ที่บริเวณรัฐสภาซึ่งเบื้องต้นมียอดอยู่ราว 46,781 รายชื่อ จากเป้าหมาย 5 หมื่นรายชื่อ โดยมีเนื้อหา อาทิ ยกเลิก ส.ว. โดยมี ส.ส.เป็นสภาเดี่ยว ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป เป็นต้น

ขณะที่ กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า นำโดย นายชาติชาย ไพรลิน ก็ได้รวมตัวบริเวณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ เพื่อจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475

ส่วนกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี นำโดย นายเจษฎา ศรีปลั่งก็ได้นัดชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อทำกิจกรรมขับไล่รัฐบาล 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

“ม็อบจตุพร”ไปไม่ถึงทำเนียบยุติการชุมนุมนัดใหม่ 26 มิ.ย.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง