svasdssvasds

ครม.เคาะยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร

03 พ.ย. 2563 เวลา 8:28 น. 353

ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร ช่วยผู้ประกอบการลดผลกระทบโควิด-19

วันนี้ 3 ต.ค. น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร เป็นระยะเวลา 1ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบกิจการที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"นายกฯ" หนุนเพิ่มศักยภาพภาคใต้อันดามันทุกด้าน แนะปรับตัวเพื่อสร้างศักยภาพใหม่

“นายกฯ” เตรียมลงนามร่างพ.ร.บ.ประชามติเย็นนี้

เกาะติด "ครม.สัญจรภูเก็ต" ฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

อลังการ "หาดป่าตอง ภูเก็ต" แปรขบวนเรือ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

 

 

 

ประกอบด้วย 3 รายการดังนี้คือ

  1.ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ปกติอัตราจัดเก็บอยู่ที่เครื่องละ 750 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

2.ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ เครื่องหมายละ 120 บาท แต่ไม่เกิน 1,200 บาท

3. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง อัตราจัดเก็บอยู่ที่หน้าละ 10 บาท

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประมาณการการสูญเสียรายได้จากการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครั้งนี้ในรอบ 1 ปี อยู่ที่ประมาณ  2 ล้านบาท

ครม.เคาะยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร