svasdssvasds

อธิบดีน้ำบาดาลแฉ โดนส.ส.เรียกใต้โต๊ะ 5 ล้าน

07 ส.ค. 2563 เวลา 11:24 น. 40.6k

อธิบดีน้ำบาดาลเปรี้ยงกลางวง อนุกมธ.งบ 64 เจอแก๊งค์ตบทรัพย์เรียกเงินใต้โต๊ะ5ล้าน แลกไม่ตัดงบ

รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่าในระหว่างการประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 5 ส.ค.2563 ในวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276.5 ล้านบาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772.8ล้านบาท งบในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 13,103.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดปัญหาระหว่าง อนุกมธ.กับหัวหน้าส่วนราชการอย่างหนักหน่วง

สาเหตุเพราะ อนุกรรมาธิการฯชุดนี้ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในก้อนดังกล่าว จนทำให้นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล แฉกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์ไปเรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้ 
 

นายกศักดา ขู่ในที่ประชุมว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน ต่อมานายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานกมธ.งบฯ ต้องเข้าไปเป็นผู้ไปเคลียร์เพื่อยุติปัญหา

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่กรมน้ำบาดาลหน่วยงานเดียวเท่านั้น ที่ถูกอนุกรรมาธิการฯชุดนี้เรียกเงินใต้โต๊ะ ปรากฏว่ามีอธิบดีบางกรมถูกเรียกเงินแลกกับการไม่ตัดงบประมาณถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุมเหมือนที่นายศักดาทำ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีอนุกรรมาธิการฯ คอยไล่บี้งบของหน่วยงานราชการไม่ยอมปล่อยให้งบผ่านไปได้ง่าย ๆ หากกรม หน่วยงานใดไม่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ 

“อนุกมธ.หลายคนร่วมกันหากินกับเรียกเงินใต้โต๊ะแลกกับการผ่านงบฯโดยมีการทำกันเป็นขบวนการ”รายงานข่าวระบุ
 

ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังอนุกรรมาธิการฯหลายคน แต่ไม่มีใครรับสาย รวมทั้งอธิบดีกรมน้ำบาดาลด้วย

สำหรับอนุกรรมาธิการฯชุดนี้เป็น 1 ใน 8 คณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ปรับลดงบที่ไม่จำเป็น จนกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนไม่สุจริต ไปเรียกรับเงินจากข้าราชการแลกกับการไม่ตัดงบประมาณ โดยอนุกรรมาธิการฯทั้ง 8 คณะ ประกอบด้วย 


1 .อนุกรรมาธิการ การฝึกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น


 2.อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน  


3. อนุกรรมาธิการ การที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 
4. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  


5. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพฯพัทยาและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  


6. อนุกรรมาธิการด้านการศึกษา

 
7. คณะอนุกรรมาธิการแผนงาานบูรณาการ1  


8. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2