19 พฤษภาคม 2021

เช็กที่นี่ "งบ64" 10 กระทรวงไหน ได้งบ “มากสุด-น้อยสุด”

01 Jul 2020 03:00 น.
อ่าน 5,821 ครั้ง

เช็กที่นี่ "งบ64" 10 กระทรวงไหน ได้งบ “มากสุด-น้อยสุด”

ตรวจสอบ 10 อันดับ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบปี 64 มากที่สุด และน้อยที่สุด "ก.ศึกษาธิการ" อู้ฟู่ "ก.พลังงาน" รั้งท้าย


ระหว่างวันที่ 1- 3 ก.ค. 2563 ที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมพิจารณาในวาระรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หรือ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.1% คิดเป็นสัดส่วน 19.6 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

 

จากข้อมูลพบว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 64 นอกจากงบกลางที่ได้รับจัดสรรงบไว้มากที่สุด จำนวน  614,616.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 95,845.3 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  จำนวน 131,106.5 ล้านบาทแล้วตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อแยกรายกระทรวง พบว่า 10 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 “มากที่สุด” คือ 

1.กระทรวงศึกษาธิการ                       358,361           ล้านบาท

2.กระทรวงมหาดไทย                       328,013            ล้านบาท

3.กระทรวงคลัง                               268,718.6        ล้านบาท

4.กระทรวงกลาโหม                          223,463.7       ล้านบาท

5.กระทรวงคมนาคม                          193,554.3       ล้านบาท

6.กระทรวงสาธารณสุข                       140,974.7       ล้านบาท

7.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 129,415       ล้านบาท

8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        112,879        ล้านบาท

9.กระทรวงแรงงาน                            69,838.2      ล้านบาท

10.สำนักนายกรัฐมนตรี                       40,510.6        ล้านบาท  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ 10 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 “น้อยที่สุด” คือ 

1.กระทรวงพลังงาน                               2,390.7        ล้านบาท

2.กระทรวงอุตสาหกรรม                       4,788.2        ล้านบาท

3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      6,268.9         ล้านบาท

4.กระทรวงพาณิชย์                            7,247.2         ล้านบาท

5.กระทรวงการต่างประเทศ              8,475.3         ล้านบาท

6.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     8,604.7  ล้านบาท

7.กระทรวงวัฒนธรรม                   8,760.2      ล้านบาท

8.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  22,555.6 ล้านบาท

9.กระทรวงยุติธรรม                            27,223.2  ล้านบาท

10.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29,935.1  ล้านบาท

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend