ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 2 ตุลาการศาลรธน.พ้นเก้าอี้

29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:02 น.1.6k

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน 2 ตุลาการศาลรธน.หลังพ้นตำแหน่ง “ชัช ชลวร” แจ้งมีทรัพย์สินรวม 76 ล้าน “บุญส่ง กุลบุปผา” 107 ล้านบาท ด้าน “นภดล เทพทักษ์” ตุลาการป้ายแดงเข้ารับตำแหน่งแจ้งมีทรัพย์สินรวม 95 ล้านบาท

29​ มิถุนายน 25​63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​ เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน​ และเอกสารประกอบ​กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง​ เมื่อวันที่​ 20​ เม.ย.63​ จำนวน​ 2​ ราย คือ

1.นายชัช ชลวร แจ้งบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 43,153,861 บาท ประกอบด้วย  เงินฝาก 9,530,716 บาท เงินลงทุน 17,953,144 บาท ที่ดิน 15,240,000 บาท รถยนต์ 4.3 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ)  2,745,114 บาท เป็นเงินเดือน (ต่อปี) 983,160 บาท เงินประจำตำแหน่ง (ต่อปี) 6 แสนบาท เงินค่ารับรองเหมาจ่าย (ต่อปี) 6 แสนบาท เงินบำนาญ และเงิน คชบ. (ต่อปี) 561,954 บาท มีรายจ่ายรวม 3.6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภค

ขณะที่นางธัญญธร ชลวร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 33,051,382 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,304,456 บาท เงินลงทุน 11,501,926 บาท ที่ดิน 13,245,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) 1,708,440 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 3.6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคทั้งหมด รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,205,244 บาท ไม่มีหนี้สิน

2.นายบุญส่ง กุลบุปผา แจ้งบัญชีทรัพย์สินรวม 19,471,721 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4,618,281 บาท เงินลงทุน 13,653,439 บาท ที่ดิน 5 แสนบาท รถยนต์ 7 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ (ไม่ระบุว่าต่อปี หรือระหว่างดำรงตำแหน่ง) 4,406,852 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 3,806,852 บาท รับให้จากบุตร 6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 8.4 แสนบาท มิได้ระบุรายละเอียด

ส่วนนางสุนี กุลบุปผา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 88,378,358 บาท ได้แก่ เงินฝาก 20,841,526 บาท เงินลงทุน 36,248,832 บาท ที่ดิน 28,130,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 308,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ 2,336,801 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 120,485 บาท ให้เช่าที่ดิน 1,136,315 บาท รับให้จากบุตร 1.8 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 4.8 แสนบาท มิได้ระบุรายละเอียด รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 107,850,080 บาท ไม่มีหนี้สิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน​ นายนภดล เทพพิทักษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ เมื่อวันที่​ 1​ เม.ย.63​ โดย นายนภดล เทพพิทักษ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 65,994,124 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,297,492 บาท ที่ดิน 42,014,890 บาท รถยนต์ 831,456 บาท ทรัพย์สินอื่น 21,760,284 บาท มีหนี้สิน (ค่าเช่าซื้อรถยนต์) 259,830 บาท มีรายได้ (ไม่ระบุต่อปี หรือระหว่างดำรงตำแหน่ง) 240,288 บาท เป็นเงินบำนาญ 58,368 บาท เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 117,322 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 39,571 บาท ค่าเช่าซื้อรถยนต์ 17,322 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,429 บาท ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 50,000 บาท

ส่วนนางนิศารัตน์ เทพพิทักษ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 29,977,470 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,945,987 บาท ที่ดิน 10,338,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12,006,483 บาท รถยนต์ 784,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 903,000 บาท มีรายจ่ายรวม 5 หมื่นบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 45,988 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 4,012 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 95,971,594 บาท มีหนี้สิน 259,830 บาท

นายชัช ชลวร

นายบุญส่ง กุลบุปผา

แท็กที่เกี่ยวข้อง