เปิด 4 เหตุผล ครม.ตีตก ไม่เลื่อนวันหยุดเดือนพ.ค.

28 เม.ย. 2563 เวลา 5:36 น.20.3k

เปิด 4 เหตุผล ที่คณะรัฐมนตรี ไม่เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของเดือนพ.ค. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้(28เมษายน 2563) มีมติไม่เห็นชอบให้เลื่อน"วันหยุด"นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2563 ออกไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

ครม.มีมติไม่เลื่อน"วันหยุด" นักขัตฤกษ์ พ.ค. 2563

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า มี 4 เหตุผล ที่ครม.ไม่อนุมัติให้เลื่อนวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพ.ค.2563 เนื่องจาก 1.บางบริษัท บางหน่วยงาน ยังเปิดทำงาน ทำการตามปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานก็จะได้มีวันหยุดตามปกติตามปฏิทิน เพื่อมีวันหยุดได้พักผ่อน

2. บางบริษัทหรือบางหน่วยงาน ถ้ายังต้องทำงานในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ พนักงานก็จะได้เงินโอที ค่าทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปกติ ซึ่งจะเป็นเหมือนเงินพิเศษในการทำงาน ส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ต้องการรายได้เพิ่ม

3. บางแห่ง ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานทำงานที่บ้านอยู่แล้ว ดังนั้นไม่มีผลอะไรกับกลุ่มนี้  

และ4.รัฐบาล มีมติให้ยืดเวลาการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉิน ออกไปจนถึง 31 พ.ค. 63 แล้ว รวมถึงคงมาตรการ งด/ชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดด้วย ดังนั้นจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนวันหยุด ประชาชนส่วนใหญ่ก็เดินทางไปไปไหนไม่สะดวก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่รวมคนหมู่มากก็ไม่เปิดบริการ

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวน 4 วัน ประกอบดัวย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล 

นอกจากนี้ครม.ยังมองว่า ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเสนอเลื่อนวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ ที่เจ้าภาพหลักในการจัดงานและดูแลคือกระทรวงแรงงาน  วันพืชมงคล คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนวันฉัตรมงคล โดยปกติจะเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น วันหยุดเดียวที่เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม คือ วันวิสาขบูชา เท่านั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง