ประกาศ “เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 64” จาก 4ก.ค. เป็น 8 ส.ค. 

15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20 น.7.0k

เว็บไซต์ประกาศผลสอบ.com เผย ประกาศ “เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 64” จากวันที่ 4ก.ค. เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64 

วันที่ 15 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ประกาศผลสอบ.com ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงานกพ. “ประกาศเลื่อนสอบท้องถิ่น ปี 2564” ออกไปอีก 1 เดือน โดยเนื้อหาระบุว่า 

เปิดเผยประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ท้องถิ่น 2564 (กสถ.ได้มีมติกำหนดวันสอบท้องถิ่นเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จึงมีมติเลื่อนกําหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 4กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

และเลื่อนการประกาศกําหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com

ที่มา ประกาศผลสอบ.com  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง