14 มิ.ย. เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส3 เช็กรายละเอียดที่นี่

01 มิ.ย. 2564 | 11:20 น.

ครม.เคาะโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ดีเดย์เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย.นี้ เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วันที่ 1 มิ.ย.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เคาะโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ครม.มีมติเห็นชอบ   

คนละครึ่ง เฟส 3 เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส3 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

โดยจะได้รับเงินโอนเข้าแอปฯเป๋าตัง 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

โครงการคนละครึ่ง เฟส3 จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 14.89 ล้านคน โดยจะมีกาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เพิ่มจนกว่าจะครบ 31 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00–22.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ได้

14 มิ.ย. เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส3 เช็กรายละเอียดที่นี่

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

ประชาชน ผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ผู้ประกอบการร้านค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส3  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00– 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน”แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่าย กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง