ม.33เรารักกัน ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา 4,000 บาท วันสุดท้าย!

06 มี.ค. 2564 | 18:05 น.

อัพเดท ม.33เรารักกัน ย้ำ วิธีการยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com คุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ์เยียวยา 4000 บาท สรุปครบที่นี่

โครงการ ม33 เรารักกัน เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com มาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 23.00 น.ตามเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้เข้าข่ายรับสิทธิ์เงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา รายละ 4,000 บาท โดยรัฐใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท จากข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2564 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,079,261 คน

ขั้นตอนการลงทะเบียน"ม.33 เรารักกัน" 

1.เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

2.เลือกปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง)

3.อ่านรายละเอียดโครงการ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิทธิต่างๆ จากนั้นให้คลิ๊กหน้าข้อความที่ระบุว่า 

"ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น" ตามด้วยการกดปุ่ม "ยืนยัน" 

4.กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์มือถือและ อีเมล (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน 

5.หลักจากกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบถ้วนแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่มแถบสีฟ้า คำว่า "ลงทะเบียน" 

6. ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP โดยระบบจะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้ ให้กรอกเลข OTP ที่ได้ลงไปในช่อง จากนั้นให้ปุ่มกด ยืนยัน OTP 

7.ระบบจะขึ้นข้อความว่า ลงทะเบียนสำเร็จโปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ให้กดปุ่ม ตกลง 

หลังผู้ประกันตนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วจะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

-ธนาคารคัดกรองข้อมูล 8-14 มี.ค.

-กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่าน ‘แอปเป๋าตัง’ 15-21 มี.ค.

-จ่ายเงิน 22,29 มี.ค. และ 5,12 เม.ย. 2564 โดยโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

2.สัญชาติไทย

3.มียอดเงินจากทุกบัญชี ไม่เกิน 500,000 บาท (นับถึง 31 ธ.ค. 2563)

4.ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนรายใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กระทรวงแรงงานจะเปิดให้มีการทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 15 -18 มี.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: