"ม33เรารักกัน"ตรวจสอบคุณสมบัติ"เงินฝาก"ก่อนลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค.นี้

20 ก.พ. 2564 | 23:09 น.

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ตรวจสอบเงื่อนไข"เงินฝาก"ก่อนลงทะเบียน21 ก.พ.นี้


โครงการ ม33เรารักกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท คาดจะมีผู้เข้าข่ายรับสิทธิ์เงินเยียวยาในครั้งนี้ประมาณ 9.27 ล้านคน  ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท และจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ในเวลา 06.00 -23.00 น.ของแต่ละวัน  

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท "ม.33 เรารักกัน" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

-เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 

-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” 

-ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)     
 

อย่างไรก็ดี มีผู้สอบถามเข้ามามากในประเด็นเงื่อนไข"เงินฝาก"เรื่องนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คุณสมบัติเงื่อนไข "เงินฝากในสถาบันการเงิน" จะนับเงินในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ ไม่รวมกับเงินที่อยู่ในหมวดลงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับโครงการ"เราชนะ" หากผู้ใดมีเงินฝากทุกบัญชีนับรวมกันเกิน 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้นายสุชาติ ยังได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมในโครงการ "ม33เรารักกัน" ทุกด้าน โดยเฉพาะระบบการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 21กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เพื่อให้ระบบมีความพร้อม สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับปริมาณการลงทะเบียนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้เป็นจำนวนมาก และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้ 

 

\"ม33เรารักกัน\"ตรวจสอบคุณสมบัติ\"เงินฝาก\"ก่อนลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค.นี้

 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น‘เป๋าตัง’วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ครั้งละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ในวันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เมษายน 2564 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2564

 

ส่วนการขอทบทวนสิทธิ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น‘เป๋าตัง’วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ วันที่ 5 - 11 เมษายน 2564 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ครั้งละ 2,000 บาท วันที่ 12,19 เมษายน 2564 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ้านธงฟ้าที่ใช้แอป "ถุงเงิน" โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง