22 เมษายน 2021

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 

06 Mar 2021 04:55 น.
อ่าน 130 ครั้ง

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศศาลปกครองสูงสุด รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ


ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศศาลปกครองสูงสุด รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก วันที่ 4 มีนาคม 2564 มีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ลงนามในประกาศ  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ประกาศนี้มีรายละเอียดว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) ได้ดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยทำการตรวจนับคะแนน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้แก่
    (1) นายชาญชัย แสวงศักดิ์
    (2) นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์    
    (3) นายวิษณุ วรัญญู
    (4) นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
    (5) นายสมชาย เอมโอช
    (6) นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง2. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่
    (1) นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร
    (2) นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล
    (3) นายไพรัช โตสวัสดิ์
    (4) นายเทอดพงศ์ คงจันทร์

3. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครอง ได้แก่ 
    (1) นายกู้เกียรติ สุนทรบุระ 
    (2) นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ที่มา ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend