ธ.ก.ส.ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน กู้ 10,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่

29 มกราคม 2564

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์กู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนกู้สินเชื่อได้ที่นี่

วันนี้ (29 ม.ค.) เป็นวันแรกอีกเช่นเดียวกันที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก

COVID-19 ทั้งพักชำระหนี้เงินต้น แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

 


นอกจากนี้แล้ว ธ.ก.ส.สินเชื่อฉุกเฉิน ยังสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน

และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ 
 

คุณสมบัติ 


- เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้

- สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หลักประกัน

- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

- คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

- ตั้งแต่ 29 ม.ค.64 (จนกว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท)

ระยะเวลาชำระ

- ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน


-กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

- รายเดือน (24งวด)      ประมาณการส่งต่องวด 429.17 บาท
- ราย 3 เดือน (8งวด)    ประมาณการส่งต่องวด 1,287.50 บาท
- ราย 6 เดือน (4งวด)  ประมาณการส่งต่องวด 2,575.00 บาท

 

ลงทะเบียน

- ผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น


- เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค.64


- เว็บไซต์ www.baac.or.th
 

ธ.ก.ส.สินเชื่อฉุกเฉิน

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบ

สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน และก ารฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน

10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้

ตามความสามารถในการชำระคืน (รายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน) โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ประกันรายได้ยางพารา” งวด3 เงินเข้าตี1 คืนนี้ เช็ก ธ.ก.ส. ด่วน

ธ.ก.ส.ปิดสาขานครนายก 3 วัน หลังพนักงานติดโควิด

"ประกันรายได้ยางพารา" 4 เหตุผลที่เกษตรกรยังไม่ได้เงินงวด 1 และ 2 เช็กได้ที่นี่ 

ตรวจสอบเช็ก “เงินประกันรายได้ยางพารา” เงิน ไม่เข้า ทำอย่างไร

ส่องมาตรการเยียวยา"โควิด"จาก "ธ.ก.ส." ใครอยากกู้ - ใครอยากพักหนี้เช็กเลย

อัพเดท 7 สินเชื่อ ธ.ก.ส. เยียวยาโควิดรอบ 2 สรุปครบที่นี่