www.เราชนะ.com เปิดขั้นตอนวิธีใช้งานผ่านแอปเป๋าตัง เช็กที่นี่

26 ม.ค. 2564 | 12:00 น.

www.เราชนะ.com เปิดเผยชั้นตอนวิธีใช้งานอย่างละเอียดผ่าน แอปเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร เช็กที่นี่

วันนี้ (26 ม.ค.)  ธนาคารกรุงไทย ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอลงทะเบียนเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com ได้เปิดเผยขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ โดย กระทรวงการคลัง สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน  ระยะเวลาโครงการเริมต้้งแต่วันที่ 29 มกราคม -31 พฤษภาคม 2564 

 

กลุ่มที่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" มีดังนี้


- กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


-ได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ

- กลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน


แอปเป๋าตัง ที่ยืนยันตัวตนเปิด G-Wallet ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ,com ใหม่) 

 

ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

หมายเหตุ:พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 

เกณฑ์การพิจารณา

- สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป


- ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 


- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

- ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค.2563)

 

ส่วนขั้นตอนกลุ่มที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง รายละเอียดมีดังนี้

 

1. ไปที่หน้าหลัก G-Wallet 


2.กดปุ่มยืนยันตกลงและเงื่อนไข


3. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน


4.กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน


5.หน้าหลักเราชนะ

 

ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง

 

วิธีการใช้สิทธิ www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง

1.ไปที่หน้าหลัก เราชนะ


2.สแกน QR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน


3.ตรวจสอบยอดเงินสินค้าและบริการ


4.ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ


5.สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

 

วิธีใช้จ่ายเราชนะ ผ่านแอปเป๋าตัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีมือถือ เปิดลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐ 15 ก.พ.64

เช็กด่วน ลงทะเบียน"เราชนะ" 5 ขั้นตอน ผ่าน www.เราชนะ.com

"เราชนะ" เปิดวิธีลงทะเบียนติดตั้งแอปเป๋าตัง ซื้อพันธบัตรรุ่นพิเศษ สรุปม้วนเดียวจบ

ประกันสังคมมาตรา33 “ลงทะเบียนเราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

"เราชนะ" เช็กเลย 2 กลุ่มรับเงินเยียวยา งวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท