3 มีนาคม 2021

"เราชนะ" เงินเยียวยา 7000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ดูชัดๆได้ที่นี่

22 Jan 2021 01:00 น.
อ่าน 91,114 ครั้ง

"เราชนะ" เงินเยียวยา 7000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ดูชัดๆได้ที่นี่

รู้ก่อนใช้เงิน "เราชนะ" เงินเยียวยา 7000 บาท สามารถนำใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ดูชัดๆได้ที่นี่


 

โครงการ"เราชนะ" มาตรการเยียวยา ที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือที่หลายคนเรียกว่า เงินเยียวยา 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564  หลายคนมีคำถามว่า เงินเยียวยา 7,000 บาท สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ สามารถนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง


ก่อนที่จะไปดูว่า เงินเยียวยา 7,000 บาท นำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ต้องย้อนไปดูวัตถุประสงค์ของโครงการ"เราชนะ" ซึ่งระบุไว้ว่า วงเงินช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และจะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน 

 

ทั้งนี้โครงการ"เราชนะ" ระบุว่า  ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ 

 

-ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 

 

-ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

 

-ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ (สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โพสต์ข้อความผ่านเพซบุ๊ก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ถึงโครงการ"เราชนะ" ตอนหนึ่งถึงการใช้จ่ายเงินจากโครงการ"เราชนะ" ระบุว่า เหตุผลสำคัญประการ ก็คือ ความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า และให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน เพราะร้านค้าที่รับซื้อหรือรับบริการจะเป็นร้านเล็กๆ เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็ก และให้เงินหมุนหลายรอบในระบบเพื่อช่วยเหลือการใช้เงินในชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

และครั้งนี้จะเปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ และอื่นๆ อีกมาก คนที่จะจ่ายค่าเช่าบ้าน ก็สามารถให้ผู้รับเงินเปิดแอพถุงเงิน เพื่อให้เราใช้เงินในแอพเป๋าตังจ่ายได้ หรือแม้แต่นำเงินสดที่ประหยัดได้จากการใช้วงเงินเราชนะ ที่นำไปใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ 

โครงการ"เราชนะ" เกณฑ์การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 


 

สำหรับเงินเยียวยา 7,000 บาท โครงการเราชนะ ไม่ได้เป็นการโอนวงเงินในครั้งเดียวทั้งหมด แต่จะเป็นการทยอยโอนเป็นงวดๆ ดังนี้

 

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรฯโดยอัตโนมัติ  มีไทม์ไลน์ ดังนี้

 

..64  ได้รับวงเงินครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท  และได้รับวงเงินอีกครั้งละ 675 หรือ 700 บาท ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 12,19,26 ก.พ. และ 15,12,19,26 มี.ค.64

 

กลุ่มผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดครอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เป๋าตัง"ให้กดยืนยันสิทธิ์  มีไทม์ไลน์ ดังนี้

 

..64  ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

 

18 ..64  เริ่มกดยืนยันสิทธิ ผ่าน“เป๋าตัง” และได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 และ 25 มี.ค.64

 

กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียน โดยจะเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 เวลา 06.00-23.00 น. มีไทม์ไลน์ ดังนี้

 

29 ม..64 เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

8 ก..64  ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

12 ก..64 ปิดรับลงทะเบียน

18 ..64 ได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 และ 25 มี.ค.64

 

ทั้ง 3 กลุ่มวงเงินสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค.64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ"เงินเยียวยา 7000 บาท เข้า"เป๋าตัง"วันไหน เช็กได้ที่นี่

"เราชนะ" เช็กที่นี่วิธีติดตั้งแอปเป๋าตัง รับเงินเยียวยา3500 ง่ายนิดเดียว

ย้ำอีกรอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยา "เราชนะ" กดออกเป็นเงินสดไม่ได้

อัพเดท"เราชนะ" เงินเยียวยา 3500 บาท กลุ่มไหนรอรับอัตโนมัติ-กลุ่มไหนต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

ไทม์ไลน์ "เราชนะ" เริ่มลงทะเบียน www.เราชนะ.com วันไหน รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่ เช็กที่นี่

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend