สงขลานครินทร์เปิดตัว"ชุดตรวจโควิด"รู้ผลใน15นาที

07 ม.ค. 2564 เวลา 3:11 น.3.1k

ทีมวิจัยม.สงขลานครินทร์ ออกแบบชุดตรวจโควิด-19 "ง่าย เร็ว แม่นยำ" รู้ผลใน 15 นาที 

ทีมวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ออกแบบชุดตรวจโควิด-19 สำเร็จ "ง่าย เร็ว แม่นยำ" รู้ผลใน 15 นาที 

 

ทีมวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ธีรกมล เพ็งสกุล  ดร.จิดาภา เซคเคย์  ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล ดร.ธีรภัทร นวลน้อย ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร และ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ จากคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์  ออกแบบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำเร็จ ภายใต้แนวคิดตรวจง่าย รวดเร็วและแม่นยำ โดยออกแบบเครื่องมือประยุกต์จากเครื่องตรวจครรภ์ ใช้วิธีการหยดเลือดจากปลายนิ้ว 2-3 หยด และทราบผลได้ภายใน 15 นาที ระบุความแม่นยำร้อยละ 99

ชุดตรวจเชื่อโควิด-19

ผศ.ธีรกมล เพ็งสกุล กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กว่าร้อยละ 90 ไม่แสดงอาการ ชุดตรวจที่ออกแบบขึ้น จึงใช้การตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ ซึ่งปกติผู้รับเชื้อจะสร้างภูมิคุ้มกันภายใน 1-2 สัปดาห์  โดยออกแบบโปรตีนจำเพาะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 และใช้เทคโนโลยีนาโนทองคำที่ให้ผลแม่นยำ โดยการแสดงผลสามารถจำแนก บ่งบอกระยะของการติดเชื้อได้ โดยแบ่งเป็น 

1.ผู้ไม่เคยได้รับเชื้อ 

2.กำลังติดเชื้อระยะต้น 

3.ได้รับเชื้อมาระยะหนึ่ง

4.เคยติดเชื้อมานาน หรือหายแล้ว ซึ่งการแบ่งกลุ่มจะมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

ล่าสุด ชุดเครื่องนี้ได้ร้บมาตรฐานสามารถใช้งานได้จริง โดยมีกำลังผลิต 100,000 ชิ้นต่อวัน ขณะเดียวกันได้รับความสนใจจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อินเดีย และกลุ่มประเทศอาหรับ

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่จำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องใช้กระบวนการตรวจสอบโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและข้อกำหนดของกฏหมาย

 สงขลานครินทร์เปิดตัว"ชุดตรวจโควิด"รู้ผลใน15นาที

 สงขลานครินทร์เปิดตัว"ชุดตรวจโควิด"รู้ผลใน15นาที

สำหรับชุดตรวจดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. ชุดตรวจภายใต้ชื่อ KBS COVID-19 เป็นชุดตรวจที่ทีมวิจัยร่วมพัฒนากับทางบริษัท KBS ซึ่งผ่าน อย. แล้ว 

2. ชุดตรวจภายใต้ชื่อ PSU COVID-19 เป็นชุดตรวจที่ทาง ม.อ.หาดใหญ่ พัฒนาเอง ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอ อย. อยู่และใกล้ที่จะผ่านการประเมินจากทาง อย.

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลง ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์
 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายจิระพล หิรัญรัตน์ กรรมการ บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด ตลอดจนคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล่าสุด ชุดเครื่องนี้ผ่านมาตรฐาน อย. สามารถใช้งานได้จริง โดยมีกำลังผลิต 100,000 ชิ้นต่อวัน ขณะเดียวกันได้รับความสนใจจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อินเดีย และกลุ่มประเทศอาหรับ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง