สภาพัฒน์ ชี้แจงชัด “คนละครึ่ง” แจกเงิน 3000 รอศบศ. เคาะอีกรอบ

07 ก.ย. 2563 เวลา 8:32 น.1.8k

สภาพัฒน์ชี้แจงข้อเท็จจริง โครงการ "คนละครึ่ง” แจกเงิน 3000 บาท  รอกระทรวงการคลัง เสนอ ศบศ. เคาะรายละเอียด คุณสมบัติของประชาชน ร้านค้าวงเงินค่าใช้จ่ายต่อวัน ระบบการลงทะเบียน กลไกช่วยเหลือหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งรูปแบบชำระเงิน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง โครงการ "คนละครึ่ง” ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวที่รัฐบาลจะดำเนินการมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐผ่านโครงการคนละครึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดโครงการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้น

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ โครงการคนละครึ่งที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ยังมีลักษณะเป็นกรอบกว้าง โดยกระทรวงการคลัง จะต้องไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม

าทิ คุณสมบัติของประชาชนและร้านค้าที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ จำนวนประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ วงเงินค่าใช้จ่ายต่อวัน ระบบการลงทะเบียน กลไกในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ค้าที่เป็นหาบเร่ แผงลอย ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการชำระเงิน

เมื่อกระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการที่มีความสมบูรณ์แล้ว จะนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ในช่วงระหว่างนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังยังจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความสมบูรณ์ ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนรอความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการดังกล่าวภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง