svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เคาะแล้ว "ใบขับขี่ บิ๊กไบค์" สอบแยกมอ'ไซทั่วไป

18 สิงหาคม 2563

ครม. เห็นชอบกฎกระทรวง กำหนดการออก "ใบขับขี่" ให้ผู้ขับขี่ "บิ๊กไบค์" ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 18 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.....

 

ซึ่งเป็นร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง! หลอกทำใบขับขี่ปลอม

"ศักดิ์สยาม" จี้ "ขนส่ง" ดันแนวคิดตัดแต้มทำผิดจราจร-ยึดใบขับขี่ ภายในปีนี้

 ไม่ยึดคืน-ไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

เยียวยาโควิด-19 “ต่อใบขับขี่” ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ทดสอบขับรถ

 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ "ขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือ บิ๊กไบค์ (Big bike)" ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม

อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

 

โดยร่างกฎกระทรวงใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

แหล่งข่าวจากกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีนี้เป็นความพยายามของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางควบคุมพฤติกรรมบิ๊กไบค์ในประเทศไทย ที่มีจำนวนอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์เพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อสรุปว่าให้แยกใบขับขี่บิ๊กไบค์ออกมาจากใบขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งข้อบังคับ การออกใบและบทลงโทษ ไปพร้อมกับการเพิ่มอายุในการอนุญาตผู้ขับขี่และลดจำนวนนักขี่หน้าใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ 

 

โดยจะกำหนดเกณฑ์ใหม่คือใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านการอบรมแบบเฉพาะ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องมีประสบการณ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กก่อนสักระยะหนึ่งถึงจะขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้