ครม.เคาะแล้ว "ใบขับขี่ บิ๊กไบค์" สอบแยกมอ'ไซทั่วไป

18 ส.ค. 2563 | 12:44 น.

ครม. เห็นชอบกฎกระทรวง กำหนดการออก "ใบขับขี่" ให้ผู้ขับขี่ "บิ๊กไบค์" ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 18 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.....

 

ซึ่งเป็นร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง! หลอกทำใบขับขี่ปลอม

"ศักดิ์สยาม" จี้ "ขนส่ง" ดันแนวคิดตัดแต้มทำผิดจราจร-ยึดใบขับขี่ ภายในปีนี้

 ไม่ยึดคืน-ไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

เยียวยาโควิด-19 “ต่อใบขับขี่” ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ทดสอบขับรถ

 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ "ขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือ บิ๊กไบค์ (Big bike)" ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม

อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

 

โดยร่างกฎกระทรวงใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

แหล่งข่าวจากกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีนี้เป็นความพยายามของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางควบคุมพฤติกรรมบิ๊กไบค์ในประเทศไทย ที่มีจำนวนอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์เพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อสรุปว่าให้แยกใบขับขี่บิ๊กไบค์ออกมาจากใบขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งข้อบังคับ การออกใบและบทลงโทษ ไปพร้อมกับการเพิ่มอายุในการอนุญาตผู้ขับขี่และลดจำนวนนักขี่หน้าใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ 

 

โดยจะกำหนดเกณฑ์ใหม่คือใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านการอบรมแบบเฉพาะ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องมีประสบการณ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กก่อนสักระยะหนึ่งถึงจะขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้