กรมการศาสนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

10 ส.ค. 2563 เวลา 11:07 น.1.1k

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนา

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

"วันแม่" 12 สิงหา ผู้ว่าฯ กทม.ชวนประชาชนสวมเสื้อฟ้าตลอดทั้งเดือน

เชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ ‘ในหลวง’ เสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

 

ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ในส่วนกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล, ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาขอพร,  ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

 

นอกจากนั้นยังมีการฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การเสวนาทางศาสนา และการแสดงผลงานของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ และบริการตรวจสุขภาพโดย มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค จัดพิธีทางศาสนา ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลอีกด้วย

 

ด้านนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนกลาง มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสามารถเลือกดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ดังนี้

1.วิธีทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

2.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือการทำความสะอาดวัดหรือสถานที่สาธารณะของชุมชน

3.กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบต่าง ๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง