23 เมษายน 2021

ประกาศ 6 ฉบับวางเกณฑ์ยิบร่วมทุน "PPP"

13 Jun 2020 10:17 น.
อ่าน 1,348 ครั้ง

 ประกาศ 6 ฉบับวางเกณฑ์ยิบร่วมทุน "PPP"

บอร์ดนโยบายพีพีพีออกประกาศ  6 ฉบับลงราชกิจจาฯแล้ว วางรายละเอียดหลักเกณฑ์การยื่นโครงการร่วมลงทุน PPP


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในราชกิจจานุเบกษา ประจำวันที่ 12 มิ.ย.2563 รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ เพื่อกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการต่าง  ๆ ในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP (พีพีพี) โดยให้ใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกอบด้วย

1.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0018.PDF)

2.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0021.PDF)

3.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่านรายละเอียดhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0025.PDF)    4.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0028.PDF)
    

5.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓(อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0032.PDF)

6.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง เงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓(อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0039.PDF )

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา


อัพเดท CPTPP ติดตามความคืบหน้าทุกมิติ ได้ที่นี่

ตั้ง "กมธ.CPTPP" กลุ่ม FTA Watch หวั่นเป็นตรายางสร้างความชอบธรรม

บริโภคพุงปลิ้น 1,600 ล้าน วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง

เปิดเอกสารข้อตกลง CPTPP องค์การเภสัชฯ แจงยิบ ค้านไทยเข้าร่วม

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend