14 เมษายน 2021

เช็กด่วน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าแล้ววันนี้

10 Jun 2020 00:03 น.
อ่าน 29,256 ครั้ง

เช็กด่วน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าแล้ววันนี้

“จุติ” รมว.พัฒนาสังคมฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ยัน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของเดือนมิถุนายนเข้าแล้ววันนี้ ด้าน กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจง เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง อยู่ระหว่างพิจารณา หลักเกณฑ์-กลุ่มเป้าหมาย-วิธีการจ่ายเงินฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ กลุ่มครอบครัวยากจน โดยให้การช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยต้องเข้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน ซึ่งจากข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง รายงานปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 โดยในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ กำหนดโอนเงินในวันนี้ (10 มิถุนายน)    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.23 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ ยืนยันว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนมิถุนายน 2563 ออกในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ”  มีใจความ ดังนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563

ออกวันที่ 10 มิถุนายน 2563

(600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,459,737 ราย

เป็นจำนวนเงิน  1,136,409,200 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th   

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902  / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“ตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด” เช็กที่เดียววิธีลงทะเบียน

“เช็กเงินอุดหนุนบุตร" ลงทะเบียน พม.อัพเดทใหม่อีกรอบ

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" อ่านวิธี "ลงทะเบียนรับสิทธิ์" รับเงิน 600 บาท

ขณะที่ ข้อมูลจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจง กรณีที่ ครม. ได้มีมติรับทราบโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และมอบหมายให้กระทรวง พม. พิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและเหมาะสมในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. ต่อไปนั้น

ขณะนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจ่ายเงินฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว

สำหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย  

1.พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

2.เด็กสัญชาติไทย

3.เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

4.ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน

5.อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

ส่วนขั้นตอนลงทะเบียน อุดหนุนบุตร มี 6 ขั้นตอน คือ

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด

2.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง

3.เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

4.สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก

5.ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง

6.สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

 


วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร มีดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

3.กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด

4.ใส่รหัสยืนยันภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล

 

เช็กด่วน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าแล้ววันนี้

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend