ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งขยายเวลาห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.63

17 เม.ย. 2563 เวลา 10:21 น.571

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งขยายเวลาปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดถึง 30 เม.ย.63

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดเผยว่า หลังจากที่รับรายงานผลการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ที่ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหะสถานสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้การดื่มสุรายังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายกัน ซึ่งจะเป็นภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติที่ประชุมออกคำสั่งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่บริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด หรือระงับความเสี่ยงจากการที่จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีอาการ หรือยังไม่ได้รับการตรวจยืนยันจะไปเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งขยายเวลาห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.63

แท็กที่เกี่ยวข้อง