ลูกค้าธอส.แห่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ"เยียวยาโควิด" ตัดต้น-ตัดดอก

28 ม.ค. 2564 เวลา 12:36 น.364

ธอส.เผยลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ"เยียวยาผลกระทบโควิด-19" ลดเงินค่างวด ตัดต้น -ตัดดอก นาน 6 เดือน รวมแล้วกว่า 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 90,000 ล้านบาท

หลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 (COVID-19) ภายใต้โครงการ " ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” เพื่อลดเงินงวดผ่อนชำระ(เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน 


โดยมี 4 มาตรการให้ลูกค้าลงทะเบียน  ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 ม.ค. 64 มีลูกค้าลงทะเบียนรวม 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 90,000 ล้านบาท 


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากธนาคารได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงการคลังผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” ด้วย 4 มาตรการ

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

โดยจะลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน และเริ่มเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกผ่าน แอปพลิเคชั่น Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 2 มาตรการ  (มาตรการที่  9 และ  10 ) และแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านสาขา ในมาตรการที่ 12  


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการรวมจำนวนกว่า 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 90,000 ล้านบาท

 


 

มาตรการเยียวยาโควิด จากธอส. จำนวน 4 มาตรการ

 

แบ่งเป็น มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือ ตาม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” จำนวน 94,000 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 87,500 ล้านบาท 


โดยมาตรการที่ 9  จะเปิดให้ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือของ ธอส. พร้อมกับมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น. 


ส่วน มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 2,500 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 2,400 ล้านบาท ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 


และมาตรการที่ 12  สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 40 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 290 ล้านบาท ยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564


 

ขณะที่ มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. 


โดยลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้  ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าที่ ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. โดยมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือสเตทเมนต์(Statement) เป็นต้น


หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000และ Facebook  Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง