สรุป ประกันสังคมมาตรา33 ลงทะเบียน "เราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่ 

20 ม.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 26.2k

รายงานพิเศษ : สรุป ประกันสังคมมาตรา33 ลงทะเบียน "เราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่ 

มีประชาชนสนใจในประเด็นมาตรการเยียวยารอบ 2  โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างผู้อยู่ในระบบ “ประกันสังคมมาตรา33” บางส่วนต่างพากันตัดพ้อว่าหมดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3500 บาท ต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7000 บาท 

 

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันที่ 19 มกราคม 64 ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาที่ กระทรวงการคลัง  ที่นำเสนอให้พิจารณาภายใต้ชื่อโครงการ "เราชนะ"  มาตรการดังกล่าวเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 7,000 บาท เป็นระยะเวลา  2 เดือน 

 

เพราะจากข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 19 มกราคม 2564 กระทรวงการคลัง ระบุชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ โครงการ "เราชนะ" เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเพคชั่นเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร คนจน ซึ่งไม่ใช่เป็นการให้เงินสด ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพ ให้นำไปแสกนใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคและบริการ อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน  ซึ่งกระทรวงการคลังระบุชัดเจนว่า กลุ่มคนที่ไม่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะแน่นอน ได้แก่ 

 

- ผู้มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

 

- เป็นผู้ประกันตน ม.33

 

- เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

- เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

- เป็นผู้มีเงินเงินฝากเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

นั่นก็เป็นสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ทีนี้มาดูสิทธิ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนในมาตรการ 33 บ้าง ว่า ในเมื่อไม่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว แล้วเขาได้สิทธิ์อะไรบ้างหรือไม่ 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม พบว่า แม้ว่ากลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่จะเปิดลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ แต่ทว่ากลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งที่ยังมีงานทำและตกงาน ได้สิทธิ์ในการเยียวยาอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ ที่มีการเสนอขอความเห็นชอบจากมติครม.ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ดังนี้ 

 

- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64 

 

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิม ที่ได้เพียงร้อยละ 50 หรือ ปีละไม่เกิน 180 วัน

 

- การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 หรือ ไม่เกิน 90 วัน

 

- การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึงมาจากการประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน 

 

- การหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว 

 

แต่ทั้งนี้ ตามมติครม. 19 มกราคม 64 ยกเว้นไว้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 หากเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตคนจน อยู่ด้วย จะได้รับการโอนเงินจากโครงการเราชนะ 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" มติครม.ล่าสุด 31.1 ล้านคนเฮ ได้สิทธิเงินเยียวยา 5 กลุ่มถูกตัดสิทธิ

เราชนะ’ (บางเรื่อง) แต่ระวังแพ้ ในเรื่องใหญ่

“เราชนะ” เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี หมดสิทธิรับเงินเยียวยา3500

อัพเดท"เราชนะ" เงินเยียวยา 3500 บาท กลุ่มไหนรอรับอัตโนมัติ-กลุ่มไหนต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

เคาะ“เราชนะ” โอนเข้า"เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1000 บาท ไม่จ่ายเงินสด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง