svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ประกันสังคมมาตรา33” เทียบ “เราชนะ” ใครได้สิทธิ์มากกว่าใน “เยียวยารอบ2” เช็กที่นี่

16 มกราคม 2564

รายงานพิเศษ : “ประกันสังคมมาตรา33” เทียบ “เราชนะ” ใครได้สิทธิ์มากกว่าใน “เยียวยารอบ2”

มีประชาชนที่ติดตาม “ฐานเศรษฐกิจ” สนใจในประเด็นมาตรการเยียวยารอบ 2 ในจุดที่แตกต่าง ระหว่าง ผู้อยู่ในระบบ “ประกันสังคมมาตรา33”  กับ มาตรการ “เราชนะ” ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ยังไม่เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

 

ซึ่งผู้ที่เข้ามาสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้อยู่ในประกันสังคมมาตรา33 ที่ตัดพ้อว่าได้รับผลกระทบจากการะแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวัง หรือไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แต่พลอยฟ้าพลอยฝน ก็รับผลกระทบเช่นกัน 

 

แต่ไฉนกลับถูก รัฐบาลปิดประตู ตัดสิทธิ์ออกจากมาตรการเราชนะ อีกแล้ว ซ้ำรอยกับอบการเยียวยารอบแรก ในชื่อมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ทีก็ไม่ได้รับสิทธิ์

คำตัดพ้อนี้มีคำตอบในกติกาที่ัชัดเจนของแต่ละมาตรการ “ฐานเศรษฐกิจ” หาคำตอบมาเทียบให้เห็นชัดๆ ว่า ประกันสังคมมาตรา 33 กับ มาตรการเราชนะ กลุ่มไหน ได้สิทธิ์อะไรกันบ้าง 

 

ก่อนอื่นต้องปูพื้นทำความเข้าใจในเรื่องประกันสังคมก่อนว่า ประกันสังคมจะแบ่งออกเป็น ประกันสังคม 3 ประเภท ที่มียอดรวมผู้ประกันตนกว่า 16 ล้านคน แบ่งเป็น

 

1.  ประกันสังคมมาตรา 33 กว่า 11 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในระบบประกันสังคม เพราะประกอบด้วย ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี

 

โดยประเภทนี้ จะโดนหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติเข้าสมทบในกองทุนประกันสังคม แต่สิ่งที่ได้รับตามมาจะได้รับการคุ้มครองมากที่สุดเช่นเดียวกันใน 7 กรณี คือ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพและสงเคราะห์บุตร

 

2. ประกันสังคมมาตรา 39 จำนวนกว่า 1.7 ล้านคน กลุ่มนี้เรียกว่า เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน

 

ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองลดลงมาเหลือ 6 กรณี คือ เจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ซึ่งการคุ้มครองที่หายไปคือ จะไม่มีการชดเชยกรณีว่างงาน

 

3. ประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนกว่า 3.4 ล้านคน กลุ่มนี้จะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง 
การคุ้มครองของประเภทนี้จะได้รับการคุ้มครอง 3-5 กรณี ขึ้นอยู่กับการเลือก ดังนี้ กรณีทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ(บำเหน็จ) สงเคราะห์และเสียชีวิต  

 

ดังนั้นกลับมาที่คำถามหลักที่เกริ่นเอาไว้ คือ ประกันสังคมมาตรา 33 ทำไมไม่ได้สิทธิ์ในมาตรการเราชนะ แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างในมาตรการเยียวยารอบ 2 ที่รัฐบาลและสำนักงานประกันสังคมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ประกันสังคมมาตรา 33 ในมาตรการเยียวยารอบ 2 

 

- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

 

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

 

- การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

 

- การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ) จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

 

มาตรการเราชนะ 

 

- จ่ายเงินเยียวยา” เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ต่อคน

 

กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ มีดังนี้ 

 

- ผู้มีรายได้น้อยโครงการคนละครึ่ง

 

- ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่มีรายได้น้อย

 

- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน

- เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย

 

และนอกจากกลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 แล้ว ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ที่ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เช่นกัน ได้แก่

 

- ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

- กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน

 

- พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 

- ลูกจ้างที่อยู่ในฐานระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน

 

- ผู้มีรายได้สูง

 

และนี่คือทั้งหมดของการเปรียบเทียบ ประกันสังคมมาตรา 33 กับ มาตรการเราชนะ ที่ยังไม่นับรวมถึงมาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ 10% นาน 2 เดือน ที่ได้อานิสงกันทุกคน และมาตรการอื่นๆอีกของหลายหนว่ยงาน

 

ส่วนใครจะมองอย่างไรว่าใครได้มากหรือน้อยกว่า ได้เปรียบเสียเปรียบกัน อันนี้ก็คงแล้วแต่จะมองมุมไหน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง เช็กด่วนลงทะเบียน3500 รับเงินยาโควิด 2 เด้ง

โยกงบ-กู้เพิ่มเยียวยาโควิดรอบ 2 เอกชนจี้สำรองเงิน เหลือไม่พอฟื้นเศรษฐกิจ

เยียวยารอบ2 “เราชนะ” 3500 บาท กับ “เราไม่ทิ้งกัน” ต่างกันตรงไหน เช็กได้ที่นี่

ขั้นตอนกดเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

www.เราชนะ.com เว็บไซต์ "เราชนะ" เยียวยา 3500 บาท ยืนยันลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก