คนไทยมีเงินออมในบัญชีไม่ถึง 4,800 บาท

12 พ.ย. 2563 | 02:19 น.

ส่องดูบัญชีเงินฝากคนไทยในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พบว่า 89.65 ล้านบัญชี คิดเป็น 86.68% ของจำนวนบัญชีทั้งระบบ  มีเงินติดในบัญชีเฉลี่ยเพียง 4,754 บาท  

จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอดคงค้างเงินฝากแยกตามขนาดวงเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทุกประเภทเป็นมูลค่ารวมกัน 14.32 ล้านล้านบาท จำนวนบัญชี  103.43 ล้านบัญชี และหากแยกตามขนาดเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท  พบว่ามีจำนวน  89.65 ล้านบัญชี  ( 86.68% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งระบบ) เป็นมูลค่าเงินฝาก 426,198 ล้านบาท (2.98% ของมูลค่าเงินฝากรวมทั้งระบบ ) หรือมีเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,754 บาท  (อ่านตารางประกอบ )

 

 

คนไทยมีเงินออมในบัญชีไม่ถึง 4,800 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้สูงสุด 5 หมื่น สรุปทุกขั้นตอนเช็กที่นี่

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน อายุ 20 ปีขึ้นไป-อาชีพอิสระ กู้ได้

วิธีกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธ.ออมสิน ทำยังไงถึงจะได้รับอนุมัติ 

 

อย่างไรก็ดีหากนับบัญชีเงินฝากที่มีวงเงินต่ำกว่า1 ล้านบาท ทั้งระบบมีจำนวน 101.73 ล้านบัญชี ( 98.36% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งระบบ ) เป็นมูลค่าเงินฝากรวม 3,191,016 ล้านบาท  ( 22.29% ของมูลค่าเงินฝากทั้งระบบ )มีเงินฝากต่อบัญชีเฉลี่ยที่ 31,368 บาท

 

ขณะที่บัญชีเงินฝากที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งระบบมีจำนวน 1.70 ล้านบัญชี (1.64% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งระบบ ) เป็นมูลค่าเงินฝากรวม 11,125,823 ล้านบาท ( 77.71% ของมูลค่าเงินฝากทั้งระบบ ) หรือมีเงินฝากต่อบัญชีเฉลี่ยที่ 6,514,840 บาท 

 

ทั้งนี้หากเทียบกับยอดคงค้างเงินฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทุกประเภทเป็นมูลค่ารวมกัน 13.27 ล้านล้านบาท จำนวนบัญชี 101.64 ล้านบัญชี และเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาทต่อบัญชี พบว่ามีจำนวน 88.47 ล้านบัญชี ( 87.04% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งระบบ) เป็นมูลค่าเงินฝาก 416,876 ล้านบาท  ( 3.14% ของมูลค่าเงินฝากทั้งระบบ ) มีเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,712 บาท ซึ่งไม่ได้แตกต่างมากนัก กับปัจจุบันที่มีเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ 4,754 บาท