www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เหลือสิทธิลงทะเบียนอีก 4 ล้านสิทธิ

19 ต.ค. 2563 เวลา 22:50 น. 252.3k

www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com ยังเหลือสิทธิให้ประชาชน ลงทะเบียนคนละครึ่ง อีก 4 ล้านสิทธิ หลังเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 16 ต.ค. กำจัดสิทธิทั้งสิ้น 10 ล้านสิทธิ

วันนี้ 20 ต.ค. ผ่านไปแล้ว 5 วัน สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง ที่ www.คนละครึ่ง.com ทั้งสิ้น 10 ล้านสิทธ โดยเปิดให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง วันแรก คือ วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 5 ล้านราย ยังคงเหลือสิทธิให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง อีกจำนวน 4  ล้านสิทธิ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

www.คนละครึ่ง.com เตือนประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้รับสิทธิ์ต้องใช้ภายใน 14 วัน

ม็อบ ไม่กระทบลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง

www.คนละครึ่ง.com เปิดรายละเอียด 7 ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

www.คนละครึ่ง.com เปิด 3 ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้า

 

ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานข่าวจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน  3 วันที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2563 ยังมีผู้ลงทะเบียนไม่ครบ 10 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเพียง 5.8 ล้านคน เนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ คงจะต้องรอระยะเวลาในการพิจารณาอีกสักระยะหนึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

 

สำหรับวัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

 

วิธีดำเนินโครงการ

ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด

เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้

ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย

ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียน

ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

ประชาชนน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

ช่วงระยะเวลใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

แท็กที่เกี่ยวข้อง