อัปเดต "สลากออมสิน" มีกี่รูปแบบ เช็กที่นี่

20 ส.ค. 2563 เวลา 5:12 น.34.9k

อัปเดต “สลากออมสิน” มีกี่รูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบให้รางวัลที่หนึ่งสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ เช็กที่นี่ที่เดียว

ต้องบอกว่า “ธนาคารออมสิน” ซึ่งมีจุดแข็งจำหน่ายสลากออมสิน มีส่วนแบ่งลำดับต้นในบรรดาธนาคารรัฐด้วยกัน แล้วผลิตภัณฑ์ “สลากออมสิน” ของ ธนาคารออมสินมีอะไรบ้างนั้นเช็กที่นี่ที่เดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออมสินออกประกันชีวิตเพื่อสังคมคุ้มครอง100 เท่า เช็กที่นี่

ธนาคารออมสินสินเชื่อเคหะกลุ่มเฉพาะผ่อนไม่เกิน40ปี เช็กที่นี่

เปิดเงื่อนไขธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี

เช็กที่นี่ ธนาคารออมสินสินเชื่อเคหะ สานฝันให้เป็นจริง

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 4 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน ระยะเวลารับฝากตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

รางวัลที่ 1       จำนวนครั้งที่ออก 1 ครั้ง   เงินรางวัลละ        3,000,000 บาท

รางวัลที่ 2       จำนวนครั้งที่ออก 1 ครั้ง  เงินรางวัลละ       100,000 บาท

รางวัลที่ 3       จำนวนครั้งที่ออก 5 ครั้ง เงินรางวัลละ       2,000 บาท

รางวัลที่ 4       จำนวนครั้งที่ออก 10 ครั้ง เงินรางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 5       จำนวนครั้งที่ออก 15   ครั้ง เงินรางวัละ 500 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว   จำนวนครั้งที่ออก 2 ครั้ง เงินรางวัลละ 25 บาท

  • ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อายุสลาก 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก     ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย
  • วงเงินในการรับฝากสามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
  • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัววงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
  • ออกรางวัลทุกวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกเดือน

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

หยุดรับฝากชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 และจะเปิดรับฝากในวันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 205 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

สลากออมสินดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 206 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท

รางวัลที่ 1       จำนวนที่ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2       จำนวนที่ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3       จำนวนที่ออก 5 ครั้ง รางวัลละ  10,000 บาท

รางวัลที่ 4       จำนวนที่ออก 10 ครั้ง รางวัลละ  3,000 บาท

รางวัลที่ 5       จำนวนที่ออก 15   ครั้ง  รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว   จำนวนที่ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 60 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว   จำนวนที่ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 25 บาท

ออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคมออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

หยุดรับฝากชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 3 ปี 

 สลากออมสินดิจิทัล อายุ 3 ปี หยุดรับฝากชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

กิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 509 และ 510

ระยะเวลาของกิจกรรม

รับฝากตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจำหน่ายครบ 600 ล้านหน่วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นบุคคลธรรมดาและฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 (บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)

ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน และ ณ วันที่ออกรางวัลต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

ต้องเป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร 

 

"ชำระภาษีรถประจำปี"รูปแบบใหม่ ห่างไกลโควิดอย่างไร ?

แท็กที่เกี่ยวข้อง