18 เมษายน 2021

เช็กด่วน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ วันนี้รับเงิน 3,000 บาท

20 Jul 2020 01:40 น.
อ่าน 142,101 ครั้ง

เช็กด่วน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ วันนี้รับเงิน 3,000 บาท

วันนี้ "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ให้ผู้มีสิทธิ์ 3 กลุ่ม "เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ" จำนวน 3,000 บาท เตรียมเช็กบัญชีด่วน


สิ้นสุดการรอคอยสำหรับมหากาพย์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จะจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มประกอบไปด้วย

 

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย หรือ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 20,345,643,000 บาท 


ส่วนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะจ่ายรวดเดียว 3,000 บาท (เงิน 3 งวด งวดละ 1,000 บาท ของเดือนพ.ค. ,มิ.ย., ก.ค.) ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่รับเบี้ยรายเดือนผ่านช่องทางนี้ และจากการสำรวจพบว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้เริ่มทยอยโอนให้ตั้งแต่เวลา ตี 1 ของวันที่ 20 ก.ค. แต่สำหรับผู้ที่รับเงินสด ที่จ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะได้รับหลังวันที่ 20 ก.ค. 


แต่หากหลังวันที่ 20 ก.ค. แล้วกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มยังไม่ได้รับเงิน แนะนำให้ติดต่อสายด่วน พม.1300 ที่เปิดคู่สาย  24 ชม. หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมไปถึงช่องทางโซเซียลอย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สายด่วน 1300 พม. หรือเว็บไซต์ www.1300thailand.m-society.go.th
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยียวยากลุ่มเปราะบางเปิดไทม์ไลน์มหากาพย์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

26 พ.ค.- ครม.มีมติรับทราบเรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง หลังจากนั้นกระทรวงพม.ได้รับเรื่องและไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


1  มิ.ย. - หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น คลัง ,สำนักงานประกันสังคม มหาดไทย สภาพัฒน์ ก็ได้มอบหมายให้พม.ตรวจสอบความซ้่ำซ้อนของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563 
 

9 มิ.ย. - พม.ได้แจ้งต่อ ก.คลัง ว่าได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มได้แก่ 1.  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 2. คนพิการ ที่มีบัตรความพิการ โดยตรวจสอบกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของก.คลัง,ก.เกษตรฯและแรงงาน อย่างไรก็ตามไม่ได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนสําหรับเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีจํานวนผู้ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 6,781,881 ราย  วงเงิน 20,345,643,000 บาท 
 

16 มิ.ย. -มีมติเห็นชอบให้ พม.ดําเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

24 มิ.ย. -กรมบัญชีกลาง หารือกับ พม. เรื่องแนวทางการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง และ เพื่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 

26 มิ.ย. - กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.พิจารณาหลักเกณฑ์รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาเด็กเพิ่มเติม (ผู้ที่ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค.) นอกเหนือไปจากรายชื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 โดยส่งรายชื่อต่างๆเข้าไปในระบบของกระทรวง พม. 
 

30 มิ.ย. -มติครม.เห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวดเดียวจำนวน 3,000 บาท โดยจะจ่ายภายในวันที่ 20 ก.ค. 

15 ก.ค. -จุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้วและจะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 ก.ค.


17 ก.ค. -กรมบัญชีกลาง แจ้งว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะจ่าย 3,000 บาทต่อคน จะจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 ก.ค.  
 

18 ก.ค.- จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ว่าได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางถึงความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 20 ก.ค.
 

20 ก.ค. -สิ้นสุดการรอคอยเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ส่วนผู้ที่รับเงินสดจะได้รับหลังวันที่ 20 ก.ค.

เช็กด่วน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ วันนี้รับเงิน 3,000 บาท

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend