svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ประเดิมฉีดวันแรก 6,400 ราย

25 มิถุนายน 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำร่องฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนโดยรอบ จำนวน 6,400 ราย เป็นวันแรก เล็งกระจายกลุ่มบริษัทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน3เดือน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำร่องฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนโดยรอบ จำนวน 6,400 ราย เป็นวันแรก  เล็งกระจายกลุ่มบริษัทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน3เดือน

นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ณ อาคาร ๙บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” สำหรับกลุ่มบุคคลในองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 และเลือกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดได้ถึง 5000 คนต่อวัน

โดยนำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 6400 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก

โดยมีพลเอกประยุกธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับ วัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์มที่ใช้ในประเทศไทยผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการดำเนินการประสานติดต่อและนำเข้าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ

ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ให้สำหรับองค์กรนิติบุคคลและหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกำหนดอัตราค่าวัคซีนอยู่ที่ 888 บาทต่อโดสรวมค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงจากเมืองไทยประกันภัย

ทั้งนี้ ได้เปิดให้องค์กรได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านระบบออนไลน์เข้ามาระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 และได้ประกาศการจัดสรรวัคซีนไปแล้วให้กับ 6437องค์กร เป็นจำนวน 779,300 คน โดยพิจารณาตามประเภทการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

โดยวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ได้จัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้เริ่มทยอยส่งวัคซีนให้สถานพยาบาลที่รับฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ซึ่งจะเริ่มกระจายฉีดให้กับองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่วันที่ 26มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

"การจัดสรรคซีนครั้งนี้เป็นการจัดสรรวัคซีนให้กับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนช่องทางปกติได้ เช่น คนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คนที่ทำมาหากิน หาบเร่ เป็นต้น วัคซีนที่นำมาจัดสรรครั้งนี้มาจากวัคซีนที่ได้รับกสรบริจาค 10% จากองค์กรต่างๆ

สำหรับวัคซีนล็อตต่อไปมางราชวิทยาลัยมีแผนที่กระจายวัคซีนอยู่แล้ว แต่จะจำนวนเท่าไหร่ต้องรอสรุปจำนวนที่ชัดเจนอีกครั้ง และคาดว่าจะมีจำนวนวัคซีนทยอยเข้ามาเพิ่มเติมต่อเนื่อง

เพราะตอนนี้มีองค์กรที่แจ้งความประสงค์เข้ามาประมาประมาณ 17000 องค์ราวๆ 4.7ล้านคน เราพยายามจัดสรรให้ได้รับวัคซีนทั้งหมดภายใน2-3เดือนข้างหน้า แต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นเช่น1 กลุ่มบริษัทน่าจะได้รับทั้งหมด เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำธุรกิจ กิจการต่อไปได้

2 กลุ่มการปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้กำลังจัดลำดับความสำคัญ เพราะกลุ่มนี้อาจไม่ได้รับทั้งหมดเพราะต้องไม่ไปทับซ้อนกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้อยู่แล้วในส่วนประชาชนทั่วไป พอเรามีวัคซีนตัวเลือกเข้ามาเท่ากับว่าไปแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณรัฐบาลเพราะองค์กรต่างๆกันออกค่าใช้จ่าย และไปทำให้ลิสต์การรอคอยวัคซีนตัวหลักสั้นลงด้วย การกระจายจะได้เสร็จเร็วขึ้น ประเทศเราก็จะได้ไปสู่จุดหมายเร็วๆ"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: