"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ดีเดย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย.นี้

11 มิถุนายน 2564

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผย วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ดีเดย์ฉีดวันที่ 25 มิ.ย.นี้ พร้อมเตรียมให้สถานพยาบาล หน่วยงานต่างๆ จองซิโนฟาร์ม ได้วันที่ 14 มิ.ย. ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 

พล.อ.ต. นพ. สันติ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส จะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิถุนายน นี้ และจะใช้เวลาในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประมาณ 2 วัน จากนั้นจึงกระจายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่ลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน เพื่อดีเดย์ฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันที่ 25 มิถุนายน จากนั้นจะทยอยเข้าไทยต่อเนื่อง ทุก 10 วัน โดยจะมาทีละล็อต ล็อตละ 1 ล้านโดส
 

ส่วนที่ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ จะเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ระบบจะส่งอีเมลให้หน่วยงานว่าได้จำนวนวัคซีนเท่าไหร่ และทำสัญญา พร้อมชำระเงินกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ทั้งนี้ ราคาของวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม จะมีราคา 888 บาทต่อเข็ม ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา ประกันวัคซีน และค่าฉีดด้วย โดยหน่วยงานและองค์กรเป็นผู้สนับสนุนวัคซีน ประชาชนฉีดฟรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดส่งให้ขั้นต่ำ 100 โดส ต่อ 1 จุด ส่งให้ทุกวัน เพื่อลดภาระในการเก็บสต็อก ส่วนต่างจังหวัดใช้เวลาการจัดส่งไม่เกิน 2 วัน และโรงพยาบาลต้องเตรียมตู้ที่เก็บรักษาวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ได้มาตรฐานหากเหลือวัคซีนในแต่ละวัน และจะต้องมีระบบการรายงานข้อมูล ส่งรายชื่อผู้รับวัคซีนเข้ามายังถังข้อมูลกลางก่อน โรงพยาบาล เมื่อฉีดแล้วจะต้องตัดชื่อผู้รับออกจากถังข้อมูลกลาง 

รวมถึงการรายงานผลข้างเคียงวัคซีน ซึ่งตามนโยบายทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พยายามจะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนวัคซีนที่จะจัดสรรให้หน่วยงานองค์กร โดยกรรมการจะมีการพิจารณากันก่อน

อย่างไรก็ตาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ำว่า มีวัคซีนเพียงพอสำหรับหน่วยงานที่สนใจจะจองวัคซีน โดยล็อตต่อไปจะมาเพิ่มอีก 1 ล้านโดส ในอีก 10 วันข้างหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง