สรุปผลข้างเคียงหลังฉีด"วัคซีนโควิด" ซิโนเเวค-เเอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนฟาร์ม

24 มิถุนายน 2564

สรุปผลอาการข้างเคียงหลังได้รับ "วัคซีนโควิด 3 ชนิด ซิโนเเวค เเอสตร้าเซนเนก้า เเละซิโนฟาร์ม มีอาการไม่พึงประสงค์อย่างไร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ทำการประมวลสรุปผลอาการข้างเคียงหลังคนไทยฉีดวัคซีนโควิด ดังนี้ 

วัคซีนซิโนเวค

 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ปวดศรีษะ
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด
 • ไข้
 • คลื่นไส้
 • ท้องเสีย
 • ผื่น
 • อาเจียน
 • อื่นๆ

จากข้อมูลของ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าอาการข้างเคียง จากการศึกษาระยะที่ 3 และพบจริง คือ 

 • ไข้ เพลีย ปวดหัว คลื่นไส้ 35%
 • อาการชา อ่อนแรงชั่วคราว 0.008% 82 ล้านคนต่อ 1 คน
 • แพ้นรุนแรง(ไทย) 6.6 ล้านคนต่อ 1 คน

วัคซีนเเอสตร้าเซนเนก้า

 • มีไข้
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • อาเจียน
 • ปวดศรีษะ
 • ถ่ายเหลว
 • ไม่สบายตัว
 • ปวดท้อง
 • คัน
 • ผื่นแพ้

จากข้อมูล ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ระบุอีกว่า 

 • ไข้ เพลีย ปวดหัว คลื่นไส้ 80% 
 • ภาวะลิ่มเลือด VITT ต่างประเทศ 4 ล้านต่อ 1 คน ไทย 1 ล้านต่อ 1 คน