จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 3,600 โดส พร้อมฉีด 7 มิ.ย.

04 มิ.ย. 2564 | 12:37 น.

ผู้ว่าฯจังหวัดนครสวรรค์ เผยได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 3,600 โดสเรียบร้อยแล้ว เผยในวันที่ 5-6 มิถุนายน ได้รับเพิ่มอีกจำนวน 8,900 โดสอีกด้วย

จากกรณีที่ในวันนี้ (4 มิ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 1.8 ล้านโดส จาก บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ โดย กระทรวงสาธารณสุข มีแผนกระจายวัคซีนแอสตราเซนเนก้า กระจายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด

ความคืบหน้าล่าสุด นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุมฯเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมฯมีการสรุปสถานการณ์โรคโควิด-19 Cluster โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19ที่เชื่อมโยงกับอายุรกรรมหญิง 1 จำนวน 27 ราย ทั้งนี้โรงพยาบาลได้มีการดำเนินการ ปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ,ตรวจหาเชื้อโควิด ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยทุกคน ,ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยและญาติที่อยู่ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ระหว่างวันที่ 14 - 28 พฤษภาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด , ประกาศงดเยี่ยม/เฝ้าไข้เฉพาะรายที่จำเป็น , แยกตัวผู้ป่วยและญาติที่ผลตรวจเป็นบวก ไปหอผู้ป่วยแยกโรค , จัดเตรียมห้องพิเศษให้ผู้ป่วยแต่ละราย , ประสานเครือข่ายรับผู้ป่วยไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจกับโรงพยาบาลเดิม พร้อมทำความสะอาดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ในขณะนี้ ได้เปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 แล้ว และ เปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 รับผู้ป่วยโควิด

จังหวัดนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้า

นอกจากนั้นได้มีการนำเสนอแผนการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มต้นฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 3,600 โดสเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 5-6 มิถุนายน จังหวัดนครสวรรค์จะได้รับ วัคซีนแอสตราเซนเนก้า อีก จำนวน 8,900 โดส และหลังจากนั้น วันที่ 14-15 มิถุนายน จะได้รับวัคซีนซิโนแวค อีกครั้ง ซึ่งแผนการกระจายฉีดวัคซีนแบ่งออกเป็น กลุ่มคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม จะได้รับวัคซีนตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ , กลุ่มบุคลากรด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรที่ความเสี่ยง อาทิ ครู เน้นการกระจายวัคซีนไปที่พื้นที่เสี่ยงสูงก่อน โดยจะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวทีเ่กี่ยวข้อง