คลัสเตอร์ใหม่ กทม. แคมป์คนงาน 'บางรัก' 3 แห่ง ติดเชื้อโควิดรวม 260 ราย

03 มิ.ย. 2564 เวลา 7:44 น.5.0k

กทม.พบ คลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ ลุยตรวจแคมป์คนงาน-ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางรัก 3 แห่ง พบติดเชื้อรวมถึง 260 ราย

3 มิ.ย.64  - นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง 3 จุด เขตบางรัก ซึ่งตั้งอยูที่ ซอยสีลม 9 ประกอบด้วย แคมป์ฤทธา แคมป์วิศวภัทร์ และ แคมป์ บ.เพส อินทีเรีย โดยมี นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก คณะผู้บริหารเขตบางรัก ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูล 

คลัสเตอร์ใหม่ กทม. แคมป์คนงาน 'บางรัก'  3 แห่ง ติดเชื้อโควิดรวม 260 ราย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการตรวจสอบมาตรการควบคุมแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

คลัสเตอร์ใหม่ กทม. แคมป์คนงาน 'บางรัก'  3 แห่ง ติดเชื้อโควิดรวม 260 ราย

หลังจากที่สำนักงานเขตบางรักได้ดำเนินการสอบสวนโรคและแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่สอบสวนโรคและแยกกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแคมป์คนงานก่อสร้าง 

คลัสเตอร์ใหม่ กทม. แคมป์คนงาน 'บางรัก'  3 แห่ง ติดเชื้อโควิดรวม 260 ราย

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย.64) พบว่า แคมป์ฤทธา มีคนงานทั้งหมด 249 ราย ตรวจพบเชื้อ 221 ราย (คิดเป็น 88.76%)  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 ราย, แคมป์วิศวภัทร์ มีคนงานทั้งหมด 321 ราย  ตรวจพบเชื้อ 23 ราย (คิดเป็น 7.17%) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย เสี่ยงต่ำ 263 ราย และแคมป์ บ.เพส อินทีเรีย มีคนงานทั้งหมด 35 ราย ตรวจพบเชื้อ 16 ราย (คิดเป็น 45.71%)  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย

ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากทั้ง 3 แคมป์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการปิดแคมป์ พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย 

คลัสเตอร์ใหม่ กทม. แคมป์คนงาน 'บางรัก'  3 แห่ง ติดเชื้อโควิดรวม 260 ราย

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้พักอาศัยอยู่ในแคมป์เท่านั้น และได้จัดเจ้าหน้าที่ล่าม และนักจิตวิทยา มาให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในปฏิบัติตัวในขณะกักตัวภายในแคมป์ป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหากับผู้กักตัว เพื่อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลต่อปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง