โควิด-19 ระลอกสามดุ หมอเฉลิมชัยชี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว

13 พ.ค. 2564 เวลา 14:15 น.177

โควิด-19 ระลอกสามดุ หมอเฉลิมชัยชี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว ระบุแนวโน้มการระบาดที่กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นของไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" ระบุข้อความว่า

ล่าสุด !! วันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 พบติดเชื้อเพิ่ม 4887 ราย ประชาชนทั่วไป 2052 ราย ในเรือนจำ 2835 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกที่สาม 424 ราย (แก้ไขเพิ่มเติมติดเชื้อในเรือนจำ)

จากสถานการณ์โควิดที่เริ่มระบาดระลอกที่หนึ่งตั้งแต่มกราคม 2563 โดยมีช่วงระบาดสูงสุด สองเดือนเต็มระหว่างมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 และการระบาดในระลอกที่สอง กลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 นานสามเดือนครึ่ง พบมีผู้ติดเชื้อรวม 28,863 ราย คิดเป็นผู้ติดเชื้อวันละ 175 ราย มีผู้เสียชีวิต 94 ราย คิดเป็นเสียชีวิตวันละ 0.57 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดในระลอกที่สาม ซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ (UK Variant) พบความแตกต่างอย่างชัดเจนคือ นับจาก 1 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรวม 60,044 ราย คิดเป็นวันละ 1430 ราย และมีผู้เสียชีวิต 392 ราย คิดเป็นวันละ 9.33 ราย

              เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อ นับรวมระลอกที่หนึ่งและสอง กับระลอกที่สาม มีการติดเชื้อต่อวันสูงขึ้น 8.17 เท่า การเสียชีวิตต่อวันเพิ่มขึ้น 16.36 เท่า แต่ถ้าพิจารณาอัตราการเสียชีวิตเป็นร้อยละ จะพบว่าในการระบาดระลอกที่หนึ่งและสองรวมกัน มีผู้เสียชีวิต 94 ราย จากผู้ติดเชื้อ 28,863 ราย คิดเป็น 0.33% ในขณะที่ระลอกที่สาม มีผู้เสียชีวิต 392 ราย จากผู้ติดเชื้อรวม 60,044 รายคิดเป็น 0.65% ร้อยละของการเสียชีวิต จึงเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว

              เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่พอจะบอกแนวโน้มการระบาดที่กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นของไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

              ส่วนการติดเชื้อเพิ่มในวันนี้ (13 พค.2564) มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4887 ราย  แยกเป็นในเรือนจำ 2835 ราย ประชาชนทั่วไป 2052 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกที่สาม 64,931 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 93,794 ราย ผู้เสียชีวิตวันนี้ 32 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกที่สาม 424 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 518 ราย

              Reference

          ศูนย์ข้อมูล COVID-19

              กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง