OR หนุนโรงพยาบาลสนาม 30 แห่งกว่า 3 ล้านบาท

30 เม.ย. 2564 เวลา 9:40 น.63

OR หนุนโรงพยาบาลสนาม 30 แห่งกว่า 3 ล้านบาท ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ได้ดำเนินการมอบเงินจำนวน 5 แสนบาทเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมกว่า1,000 ราย ในเดือนเมษายน 2564 ทำ ให้จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย
              ทั้งนี้ การบริจาคในครั้งดังกล่าวนี้เป็นการบริจาคเพิ่มเติมจากที่ OR ได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด รวม 8,000 ลิตร น้ำดื่มจิฟฟี่ รวมกว่า 20,000 ขวด และกาแฟดริปจากคาเฟ่อเมซอนรวมกว่า 25,000 ซอง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ ลำปาง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ เช่น

คลังน้ำมัน คลังก๊าซหุงต้ม สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ OR ให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง