มทร.อีสาน ประกาศปิดมหาวิทยาลัย พบ นศ.ติดเชื้อโควิด

19 เมษายน 2564

มทร.อีสาน ประกาศปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว หลังพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย พร้อมเร่งติดตามนักศึกษาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เผยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในนครราชสีมา มีแนวโน้มรุนแรง โดยเฉพาะคลัสเตอร์ร้านน้ำหวานหมูกระทะ และสถานบันเทิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าระลอกก่อน มทร.อีสาน นครราชสีมา จึงทำการสำรวจบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่ามีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา และยังพบมีผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว พบว่าผลเป็นลบ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามต่อไป 

มทร.อีสาน ได้ออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปได้ ดังนี้ มทร.อีสาน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนถึง 30 เมษายน 2564 โดยให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ส่วนบุคลากรให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน หรืออาจผลักเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษางดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือหากบุคคลใดเดินทางมาจากที่เสี่ยงให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขประจำพื้นที่ พร้อมสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่อนุญาตให้บริการส่งของทุกประเภทเข้าไปในอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิยาลัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้สถานที่มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านน้ำหวานหมูกระทะและตามสถานบันเทิงต่างๆ ตามที่เป็นข่าวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ข้อกังวลก็คือร้านรวงต่างๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ในระแวกเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีกลุ่มนักศึกษา และประชาชน หมุนเวียนเข้าไปใช้บริการในแต่ละวันกว่า 2,000 คนนั้น แน่นอนว่าสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยให้รองรับกับความต้องการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในช่วงของการเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยขอให้บุคลากรและนักศึกษาป้องกันตนเองให้ดี งดไปพื้นที่เสี่ยงสูง งดการรวมตัวกัน ใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ขอให้ช่วยกันมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง