"โรงเรียนหอวัง" ครู - นักเรียน ติดโควิด19 แล้ว 5 ราย

18 เม.ย. 2564 เวลา 4:56 น. 14.3k

"โรงเรียนหอวัง" ออกประกาศ 2 ฉบับ หลังพบมีครูโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยืนยันการติดเชื้อ วันที่ 13 เม.ย. 64 หลังจากนั้น วันที่ 16 เม.ย.64 ออกประกาศเพิ่มเติม พบครูผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงาน พบ โรงเรียนหอวัง ออกประกาศ 2 ฉบับ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังพบผู้ติดเชื้อ โดยประกาศแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากนายเขมชาติ ชาญอักษร ซึ่งเป็นครูพิเศษ​ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี (ภาคปฏิบัติ) โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี มีผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ยืนยันผลการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 23.30 น. โดยมีเวลาติดต่อและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้สัมผัสใกล้ชิด และเแป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โรงเรียนหอวังจึงมีมีมาตรการป้องกันดังนี้ 

"โรงเรียนหอวัง" ครู - นักเรียน ติดโควิด19 แล้ว 5 ราย

1. ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวรณที่มีผู้ติดเชื้อสัมผัสและบริเวณใกล้เคียง  2. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2564 เฝ้าสังเกตอาการ และหากพบอาการต้องสงสัยให้ไปรับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด หรือพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไป 

3. กรณีใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 4. งดการจัดกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 14-27 เมษายน 2564 กรณีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกาษปีที่ 4 ให้ดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเวปไซด์ www.bangkok2.org และ www.horwang.ac.th

หลังจากนั้น วันที่ 16 เมษายน 2564 มีประกาศเพิ่มเติม หลังได้รับแแจ้งยืนยันการตรวจพบข้าราชการครูโรงเรียนหอวัง 1 รายติดเชื้อเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 พร้อมประกาศ งดใช้งานอาคารดนตรี และห้องซ้อม 14 วัน เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสและบริเวณใกล้เคียง

ต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมว่า มีครู และนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมอีก รวมประมาณ 5 ราย

"โรงเรียนหอวัง" ครู - นักเรียน ติดโควิด19 แล้ว 5 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง