15 เมษายน 2021

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

08 Apr 2021 21:55 น.
อ่าน 8,705 ครั้ง

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 มีใครบ้าง หลังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศให้ตรวจเชื้อโควิด 19 เเละกักตัว 14 วัน


วันที่ 8 เม.ย.2564  จากกรณีการออกประกาศจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ออกประกาศให้ วปอ. รุ่น 63 และข้าราชการ ให้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19  ตั้งแต่ วันที่ 8-9 เม.ย. และกักตัว 14 วัน  และรายงานในระบบทุกวัน เนื่องจากได้รับรายงานว่า มีนักศึกษา วปอ. รุ่น 63  ติดเชื้อ และมีนักศึกษารุ่นเดียวกัน ขอกักตัว ประกอบกับมีข้าราชการตรวจพบการติดเชื้อโควิด 

สำหรับ วปอ. รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ในจำนวนนี้มาจาก  4 เหล่าทัพ ข้าราชการ กระทรวงต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป  อาทิเช่น 
1.    พันเอกชัยรัตน์ ถืออยู่ รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
2.    พลโทร่มเกล้า ปั้นดี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3.    พลตรีชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
4.    พลตรีนพรัตน์ ชั้นประดับ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
5.    พลเรือตรีชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กองทัพเรือ

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

6.    พลอากาศตรีสรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
7.    นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
8.    นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 
9.    นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
10.    นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

11.    นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน
12.    นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา
13.    นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14.    นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
15.    นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

16.    ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
17.    นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
18.    นายอนุกุล ปิดแก้ว รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
19.    ศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

20.    นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
21.    นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
22.    นายสมคิด จัทรมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
23.    พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
24.    นางบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
25.    นายประสพ เรืองเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

26.    นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27.    นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28.    นายเดชา จาตุธนานันท์ ผ็ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
29.    พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บัญชาการวำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

30.    นางสาววราคณา สุจริตกุล ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์
31.    นายสิทธิชัย ธีรพรพานิชย์ อัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5 
32.    นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 
33.    พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
34.    นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
35.    นายไพบูลย์ นลินทรางกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

36.    นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
37.    นางวีณา ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 
38.    นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
39.    นายชนินทร์ รุ่งแสง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
40.    นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

เช็กชื่อคนดัง วปอ.รุ่น 63 สั่งตรวจโควิด-กักตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สั่งกักตัวด่วน ! วปอ.รุ่น 63 หลังนักศึกษาติดโควิด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend