มหิดล ชี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงต่ำกว่าการติดเชื้อ

07 เม.ย. 2564 เวลา 11:11 น.336

ม.มหิดล ระบุ ฉีดวัคซีน COVID-19 เสี่ยงต่ำกว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ย้ำ วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ทำให้ติดเชื้อแล้วมีอาการไม่รุนแรง และไม่เสียชีวิต เพราะฉะนั้น ฉีดหรอืไม่ฉีด ก็ต้องงดสัมผัส-ใส่หน้ากากอนามัย ลดแพร่เชื้อ และระวังตัวให้มากในช่วงเทศกาลหยุดยาว 10 – 15 เมษายน 2564

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า แม้ไม่มีรายใดที่ได้รับการยืนยันว่าการเสียชีวิตเป็นผลมาจากวัคซีน COVID-19 โดยตรง อย่างไรก็ดี วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ทำให้ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรง และไม่เสียชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีน เมื่อรับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีข้อควรระวัง เนื่องจากผู้อื่นที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อาจติดเชื้อจากผู้ที่ฉีดวัคซีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังกลายพันธุ์ ดังนั้น แม้ฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ

ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 630 ล้านโดส มันอัตราการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนต่ำมาก ขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยรวมอยู่ที่ 2.2% 

ที่สำคัญ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ทำให้ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต คนที่ฉีดวัคซีนเมื่อรับเชื้อแล้ว ก็จะไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ดังนั้น จึงต้องระวังว่าอาจติดเชื้อจากผู้ฉีดวัคซีนแล้วได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

มหิดล ชี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงต่ำกว่าการติดเชื้อ

สำหรับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10 – 15 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ โอกาสที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากกิจกรรมที่มีการสัมผัส และต้องอยู่ในสถานที่แออัดและพื้นที่ปิด โดยไม่ได้มีการป้องกันอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักพูดใกล้กัน โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง