รายชื่อสถานพยาบาลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 105 แห่ง เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงตรวจฟรี

07 เม.ย. 2564 เวลา 6:49 น.8.7k

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อ COVID-19 ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่ง มีผู้เข้าตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ทำให้มีผู้รอคิวเป็นระยะเวลานาน ในขณะนี้ที่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำว่า ก่อนการไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ประชาชนควรพิจารณาคัดกรองตัวเองในเบื้องต้นก่อนว่า มีความเสี่ยงในระดับไหน โดยสามารถดูได้จากรูปประกอบด่านล่าง สำหรับคนที่อยู่ในวง 2 จึงถือว่ามีความเสี่ยงสูง 

รายชื่อสถานพยาบาลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 105 แห่ง เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงตรวจฟรี

สำหรับผู้เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง สามารถเช็ครายชื่อสถานพยาบาลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 105 แห่ง เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี 105 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 42 แห่ง

          - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
          - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
          - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - สถาบันบำราศนราดูร
          - โรงพยาบาลราชวิถี
          - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
          - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
          - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
          - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
          - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
          - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
          - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
          - โรงพยาบาลสมุทรปราการ
          - คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
          - โรงพยาบาลตำรวจ
          - โรงพยาบาลปทุมธานี
          - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
          - โรงพยาบาลสมุทรสาคร
          - ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
          - ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
          - โรงพยาบาลตากสิน
          - โรงพยาบาลบางกรวย
          - กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
          - ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          - โรงพยาบาลกลาง
          - สถาบันโรคทรวงอก
          - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
          - ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
          - ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
          - สถาบันราชประชาสมาสัย

เอกชน 63 แห่ง

          - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
          - หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
          - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
          - ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลนนทเวช
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
          - โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
          - โรงพยาบาลปิยะเวท
          - MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
          - โรงพยาบาลเมดพาร์ค
          - โรงพยาบาลวิภาราม
          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
          - โรงพยาบาลศิครินทร์
          - โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
          - โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
          - บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
          - บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
          - โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
          - บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
          - บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
          - โรงพยาบาลรามคำแหง
          - โรงพยาบาลวิภาวดี
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยา
          - โรงพยาบาลเสรีรักษ์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
          - โรงพยาบาลสุขุมวิท
          - บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
          - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
          - โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
          - โรงพยาบาลสินแพทย์
          - โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
          - บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
          - โรงพยาบาลนครธน
          - โรงพยาบาลพระรามเก้า
          - บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
          - โรงพยาบาลเวชธานี
          - โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
          - โรงพยาบาลมหาชัย
          - โรงพยาบาลบางนา 5
          - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
          - โรงพยาบาลเอกชัย
          - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
          - โรงพยาบาลไทยนครินทร์
          - โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
          - โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
          - โรงพยาบาลเอเชีย
          - บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
          - โรงพยาบาลหัวเฉียว
          - บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
          - โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังแจ้ง คลินิกโรคทางเดินทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เปิดให้บริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยช่วงเช้า จองคิวผ่านระบบ APS ONLINE สปตม. จำนวน 30 คน และ Walk In อีก 20 คน ส่วนช่วงบ่ายจองคิวผ่านระบบ APS ONLINE สปตม. จำนวน 30 คน และ Walk In อีก 20 คน

สาเหตุที่ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ เนื่องกจากเจ้าหหหน้าที่ไปสนับสนุนปฏิบัติการตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ในพื้นที่ 

รายชื่อสถานพยาบาลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 105 แห่ง เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงตรวจฟรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง