"เพจไทยคู่ฟ้า" ย้ำ! ยังไม่เปิดลงทะเบียนจอง - ขอรับฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

04 มี.ค. 2564 | 05:49 น.

เพจไทยคู่ฟ้า" ย้ำ! ยังไม่เปิดลงทะเบียนจอง - ขอรับฉีดวัคซีนด้วยตนเอง เผยปัจจุบันวัคซีนโควิดของซิโนแวค 2 แสนโดสได้ถูกส่งไปใน 13 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง โดย ร.พ.ในจังหวัดจะเป็นผู้จัดลำดับ

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีข่าวการเปิดจองฉีดวัคซีนโควิด โดยระบุข้อความว่ากระแสการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัว และให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนแบบสมัครใจ สำหรับการฉีดวัคซีนในระยะแรกนั้น ยังไม่เปิดระบบให้ลงทะเบียนจอง หรือขอรับฉีดด้วยตนเอง

ปัจจุบันวัคซีนโควิดของซิโนแวค 2 แสนโดสได้ถูกส่งไปใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งทางโรงพยาบาลในจังหวัดนั้น ๆ จะเป็นผู้จัดลำดับการได้รับวัคซีนก่อน - หลังและจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป 

 

\"เพจไทยคู่ฟ้า\" ย้ำ! ยังไม่เปิดลงทะเบียนจอง - ขอรับฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

 

โดยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 

2. กลุ่มเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา

3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

4. บุคลากรอื่น ๆ ที่เป็นด่านหน้า เช่น อสม.

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกให้ฉีดวัคซีนโควิดจะต้องลงทะเบียนในไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และติดตามอาการ