เปิด 8 ขั้นตอนง่ายๆ ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

07 ก.พ. 2564 เวลา 6:10 น.1.1k

สธ.เผย 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพียง 37 นาที เท่านั้น นำร่องสถาบันบำราศฯ เตรียมระบบให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมระบบให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลของ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

 

นายแพทย์โสภณ เปิดเผยว่า สถาบันบำราศนราดูรเป็นสถาบันเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและโรคติดเชื้อของประเทศ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าระบบที่จัดไว้มี 8 ขั้นตอน เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องผ่านไปด้วยดี ใช้เวลารวม 37 นาที สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ นำไปปรับใช้ได้ โดยก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และจัดให้เว้นระยะห่างทุกขั้นตอน  ทั้งนี้ผู้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะต้องต้องสแกนไลน์ หมอพร้อม เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และแจ้งเตือนการรับวัคซีนเข็มที่ 2

เปิด 8 ขั้นตอนง่ายๆ ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

สำหรับขั้นตอนการรับบริการมีดังนี้

 

          จุดที่ 1 ลงทะเบียนโดยใช้เครื่อง KIOSK เพื่อลดการสัมผัส

 

          จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

 

          จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ

 

          จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน

 

          จุดที่ 5 รับการฉีดวัคซีน ใช้เวลาเพียง 5 - 7 นาที

 

          จุดที่ 6 ผู้รับวัคซีนนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที โดยได้เตรียมจัดห้องปฐมพยาบาล แพทย์ วิสัญญีพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล

 

          จุดที่ 7 เมื่อครบ 30 นาที พยาบาลจะสอบถามอาการก่อนกลับบ้าน และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้

 

          จุดที่ 8 มี Dash Board จาก Line OA หมอพร้อม แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งนี้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน ทาง Line หมอพร้อม

 

          นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ขอให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมั่นใจการให้วัคซีนครั้งนี้ รัฐบาลเน้นย้ำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการคัดเลือกวัคซีนสำหรับคนไทย และสถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อม จัดระบบให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ไว้พร้อมแล้ว

 

          นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล กล่าวว่า ระบบบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของสถาบันบำราศนราดูร มีขั้นตอนที่ครบถ้วน จะนำไปเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนทุกปีอยู่แล้ว  ขณะเดียวกันวัคซีนโควิด 19 ที่จะฉีดในครั้งนี้ ถือเป็นการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด จึงต้องมีการจัดขั้นตอนที่มากกว่าการฉีดวัคซีนอื่น ๆ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยโรงพยาบาลสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่ง ตามบริบทของพื้นที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวัคซีนฯ แจงเหตุไม่จองวัคซีนโควิดผ่าน"โคแวกซ์"

จีนอนุมัติการใช้วัคซีน “โคโรนาแวค” ของบริษัทซิโนแวคสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว

ผลวิจัยชี้ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าป้องกันไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษได้

‘ท่องเที่ยว’ขอวัคซีนโควิด 5 ล้านโดส

นายกฯ สั่งวางแผนเร่งด่วน ฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเสี่ยง 13 ล้านคนกลางปีนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง