ศบศ.ไฟเขียว"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"ไม่อนุมัติ4จังหวัดรับนักท่องเที่ยวQ3

04 มิ.ย. 2564 | 12:35 น.

ศบศ.อนุมัติภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วไม่กักตัว 1 ก.ค.นี้ เผยหากอยู่ครบ 14 วันสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อได้ทั่วไทย ถ้าไม่ถึง 14 วันเที่ยวได้เฉพาะในภูเก็ตและต้องบินกลับประเทศ ทั้งที่ประชุมยังไม่อนุมัติขยับ4 จังหวัดขอเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงไตรมาส3

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (4 มิ.ย.) ว่าที่ประชุมศบศ.มีมติอนุมติที่จะเปิดเมืองภูเก็ต ภายใต้โครงการ "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้

หากอยู่ในภูเก็ตครบ 14 วันจะสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ไหนของประเทศไทยก็ได้ แต่หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตน้อยกว่า14 วันก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ต เพียงแต่จะไม่สามารถเดินทางต่อไปเที่ยวในที่อื่นๆของไทยได้ กล่าวคือมาเที่ยวได้เฉพาะภูเก็ตและบินกลับประเทศไปเท่านั้น 

โดยแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) โดยไม่ต้องกักตัว มีแผนทางดังนี้

1. เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคชีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ - ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2.กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6 - 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต

3. มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO

4. มีการติดตั้งแอบพลิเคชันแจ้งเตือน

5. พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้

6. รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHITA ขณะเดียวกัน มีการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้แผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต (Better Phuket Initiatives)

อาทิ  การปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงการสร้างคุณค่าและประสบการณ์โดยการท่องเที่ยววิธีชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ (3) การพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. นำเสนอรายละเอียดของแผนการดำเนินงานต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ศบศ.ไฟเขียว\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ไม่อนุมัติ4จังหวัดรับนักท่องเที่ยวQ3

ส่วนแนวทางที่ททท.เสนอเรื่องของการพ่วงพื้นที่ Sealed Routes คู่ขนานไปกับความพร้อมในบางจังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้ว ที่จะเริ่มนำร่องในบางพื้นที่ไปพร้อมๆหรือใกล้เคียงกับการเปิดเมืองภูเก็ต ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส3ปีนี้ ทางศบศ.ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากต้องการประเมินสถานการณ์จากการเปิดเมืองภูเก็ตก่อน

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมศบศ.ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อก ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว และเมื่อท่องเที่ยวในภูเก็ตครบ 14 วันแล้วสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิมที่ให้ท่องเที่ยวในภูเก็ต 7 วัน และไปยังจังหวัดอื่นๆได้

 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกังวลการแพร่ระบาดของโควิดในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนข้อเสนอของจังหวัดอื่นๆที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เกาะพีพี จ.กระบี่ จ.พังงา จ.เชียงใหม่ ที่จะขอเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส3 ปีนี้ ก่อนไทม์ไลน์เดิมที่วางไว้ในเดือนตุลาคมนี้ ทางศบศ. ยังไม่อนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยขอให้ประเมินสถานการณ์ และรูปแบบจากการเปิดภูเก็ตแซนด์
บ็อกก่อน 1 - 2 เดือน ค่อยพิจารณาอีกครั้ง  

ศบศ.ไฟเขียว\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ไม่อนุมัติ4จังหวัดรับนักท่องเที่ยวQ3

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่ที่มีการเสนอขอเปิดเพิ่มพื้นที่ใหม่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในเดือน ต.ค.2564 ได้แก่ พื้นที่พัทยา พื้นที่หัวหิน พื้นที่จ.เพชรบุรี พื้นที่จ.บุรีรัมย์ และ พื้นที่ กทม.ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอโดยให้พิจารณาสถานการณ์เป็นระยะๆ

ข่าวเกี่ยวข้อง: