TWZ จับมือ รักจังฟาร์ม ลุยปลูกกัญชา

09 เม.ย. 2564 เวลา 10:43 น.489

TWZ เซ็นเอ็มโอยู รักจังฟาร์มวังน้ำเขียวตั้ง "กัญช์ยารักษ์" ลุยธุรกิจกัญชงกัญชา เตรียมปลูกเพิ่ม 2,000 ต้น ป้อนองค์การเภสัชกรรม

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว โดยนางสาวฐิวรรณี กันหามาลา เพื่อจัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด 

โดย TWZ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว 

TWZ จับมือ รักจังฟาร์ม ลุยปลูกกัญชา

ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตและต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1,890 ต้น และส่วนขององค์การเภสัชกรรม รอการปลูกภายในไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 1,200-2,000 ต้น โดย TWZ คาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง