15 มิถุนายน 2021

การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

02 Sep 2020 15:39 น.
อ่าน 23,412 ครั้ง

การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

“ชาญศิลป์” ออกประกาศโยกย้ายพนักงานล็อตใหญ่ 14 ตำแหน่งรวด เน้นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญจำเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว


         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 088 /2563 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 โดยแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญจำเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว ดังนี้

การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

สายปฏิบัติการ (DO) และฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)

1. นายพิสุทธิ์ สุทธิสรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝายบริการบนเครื่องบิน (DQ-B) ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่

2. นายสุดสรรค์ ภัทรายน ผู้จัดการกองสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (QX) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองวางแผนและบริหารอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QE)

3. นายพัลลภ อุกฤษฏ์ ผู้จัดการกองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QJ)

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-PU)

โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

ฝ่ายช่าง (DT)

4. เรืออากาศเอก เจริญ สุขดง ผู้อำนวยการฝ่ายช่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา) (MB) (Expatriate Staff) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-JS) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

5. นางไอลดา หิรัณยเลขา ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO-H) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝายช่าง (DT-IH) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิมฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-A)

6. เรืออากาศตรี ดุษดี ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (TE) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-D)

ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)

7. นายมนตรี จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด (LO) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B)

การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FZ)

8. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด (FD) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FP)

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK)

9. นายกิตติ ซินประหัษฐ์ Senior Ground Services Specialist (ระดับ 9) สังกัดฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น (KZ) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองควบคุมการบรรทุก (KL)

 


ฝ่ายครัวการบิน (DC)

10. นายวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร (CX) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการกองการช่าง (รักษาการ CT) อีกตำแหน่งหนึ่ง

11. นายยุทธนา ชลจริญ ผู้จัดการกองพัสดุกลาง (CJ) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (รักษาการ CU) อีกตำแหน่งหนึ่ง

12. นายปราโมทย์ ธีรธรรม ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินลูกค้า (รักษาการ CL-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง

13. นางณัฐากรณ์ จริญกุล ผู้จัดการแผนกบริการผลิตภัณฑ์พิเศษ (CV-P) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (รักษาการ CV-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง

14. นายอร่ามสิทธิชัย ด้วงทองสุข ผู้จัดการแผนกจัดหาภายในประเทศ (CU-L) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการแผนกจัดหาต่างประเทศ (รักษาการ CU-I) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ยกเว้นลำดับที่ 8, 13, 14 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นตันไปสั่ง ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
การบินไทย ลดเอาต์ซอร์ซ เลิกจ้างวิงสแปน 2.1 พันคน

"การบินไทย" เปิดเที่ยวบินพิเศษ 7 เส้นทางบินสู่ยุโรป-เอเชีย ก.ย.นี้
เปิด 5 แนวทาง ร่างแผนฟื้นฟู ‘การบินไทย’
“ถาวร” เปิดผลสอบ แกะปม “การบินไทย” ทำไมเจ๊ง
จบนัดไต่สวน “ชาญศิลป์” มั่นใจฟื้นฟู “การบินไทย” ราบรื่น​​​​​​​
เปิดลิสต์เจ้าหนี้ 137 ราย หนุนฟื้นฟู “การบินไทย” ฉลุย​​​​​​​
เปิดลิสต์16เจ้าหนี้ค้าน‘การบินไทย”ปม"อีวาย"บริหารแผนฟื้นฟู

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend