ขั้นตอนการขึ้นเครื่องในประเทศ 1 พ.ค. นี้

29 เม.ย. 2563 เวลา 3:27 น.8.6k

เดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่ของกพท. เพื่อป้องกันติดเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ออกแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินในเส้นทางภายในประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เพื่อให้สายการบินและสนามบินมีแนวทางสำหรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องในประเทศ 1 พ.ค. นี้

เริ่มจากมาตรการของสนามบิน เมื่อผู้โดยสารไปถึงสนามบินจะมีการตรวจคัดกรองคนที่เข้ามาในสนามบิน ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ,ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสร่างกาย หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือวัดอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส จะไม่อนญาตให้เข้าพื้นที่สนามบิน

เมื่อเข้าไปในสนามบินแล้วจะมีการจัดพื้นที่ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งพื้นที่นั่ง หรือ ที่ยืนตามจุดต่างๆ

มาตรการของสายการบิน 

 • การจำกัดจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่ง
 • การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารหากสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และหากวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงให้งดออกบัตรโดยสาร
 • การรักษาระยะห่างของผู้โดยสารตั้งแต่เริ่มขึ้น - ลง เครื่องบิน รวมถึงการใช้รถบัส ,สะพานเทียบ หรือการเข้าห้องน้ำบนเครื่อง การจัดสัมภาระเหนือศีรษะ
 • ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถ้าไม่มีให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง
 • งดบริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างบิน ห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารที่นำติดตัวมายกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการ
 • นักบิน -ลูกเรือต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หรือชุดป้องกันเชื้อโรค
 • หากบินมากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้แยกกักผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเพื่อเฝ้าสังเกต
 • กรณีที่พบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยจะติดโควิดให้แยกกักมาแถวหลังสุด,กันห้องน้ำด้านหลังและมีลูกเรือดูแลโดยเฉพาะ
 • เตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางหากไม่ทำตามอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
 • หลังเสร็จสิ้นการบินให้ฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสารตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง